Dokładna regulacja ogrzewania powierzchniowego

Rozdzielacz obiegów grzewczych stanowi, wraz z dopasowanymi zaworami regulacyjno – pomiarowymi, zaworami odcinającymi i siłownikami, kluczowe ogniwo łączące źródło ciepła i system ogrzewania powierzchniowego. Dzięki rozdzielaczom możliwa jest dokładna regulacja ogrzewania powierzchniowego, co zapewnia równomierne rozprowadzenie ciepła. Nowoczesne modele firmy Taconova gwarantują użytkownikom maksymalny komfort i długotrwałą, bezproblemową eksploatację. Optymalnie rozprowadzają energię w całym budynku, co przekłada się na zauważalną redukcję kosztów. Dzięki zastosowanym w nich innowacyjnym rozwiązaniom zapewniają również szybszy montaż i wygodniejszy serwis systemu.

materiał partnera Strefy Instalatora – firmy Taconova


Kompletnie prefabrykowane systemy rozdzielcze firmy Taconova są dostępne w różnych wariantach, co pozwala stosować je w rozmaitych typach instalacji grzewczych. Wyposażone w 2 do 12 obiegów grzewczych spełniają wszystkie wymogi dotyczące wydajności i żywotności systemu. Modele z serii TacoSys Pro wykonano ze stali nierdzewnej, odpornej na uszkodzenia mechaniczne oraz temperaturowe. Odpowietrznik TacoVent Vent odpowiada za zautomatyzowane w pełni odpowietrzanie zasilania i powrotu obiegu grzewczego. Zwiększa tym samym niezawodność działania i komfort użytkownika.

Dokładna regulacja ogrzewania powierzchniowego

TopMeter Plus: precyzyjna regulacja przepływu

Kluczowym elementem każdego rozdzielacza ogrzewania podłogowego są zawory równoważąco-pomiarowe. Dzięki ich działaniu zapewniona jest dokładna regulacja ogrzewania powierzchniowego. Produkty firmy Taconova pozwalają łatwo wyregulować, odczytać i odciąć przepływ w obiegach grzewczych bezpośrednio na belce zasilającej lub powrotnej. W najbardziej zaawansowanych rozdzielaczach TacoSys Pro zastosowano innowacyjne rozwiązanie. To zawór TopMeter Plus, ograniczający i regulujący przepływ, z możliwością ponownego odtwarzania zadanych ustawień. Jego charakterystyczną cechą jest czerwone pokrętło, pod którym znajduje się szary pierścień blokujący, pozwalający zabezpieczyć wybrane ustawienia. Po wyregulowaniu pierścień zostaje przesunięty w dół do gniazda zaworu i zakryty czerwonym pokrętłem. Zawór możemy zamknąć również przy zablokowanym ustawieniu przepływu. Przy ponownym otwarciu można wrócić do ostatnio ustawionej wartości poprzez przekręcenie pokrętła do oporu.

TopMeter Plus – zawór równoważąco-pomiarowy, z możliwością odtwarzania zadanych ustawień. Fot. Taconova

TacoDrive: zawór i siłownik w jednym

Rozdzielacze firmy Taconova wyposażono w liczne rozwiązania, mające na celu ułatwienie wykonawcom pracy i oszczędność ich czasu. W modelu TacoSys Pro na powrocie obiegu grzewczego znajduje się TacoDrive. Stanowi on nowatorskie połączenie zaworu z siłownikiem elektrycznym w jednym elemencie. Element ekspansywny zaworu termoelektrycznego działa z dużą siłą zamykania bezpośrednio na sprężynowe gniazdo zaworu. Eliminuje to sprężyny, niezbędne w przypadku oddzielnych siłowników. W rozdzielaczu pracuje zatem nastawnik, który mimo swojej smukłej budowy jest wytrzymały i odporny. Świadczy o tym jego wysokiej klasy stopień ochrony IP 54. Przez wziernik można skontrolować wizualnie zarówno rzeczywiste ustawienie zaworu, jak i działanie siłownika.

Dokładan regulacja ogrzewania powierzchniowego siłownik TacoDrive
TacoDrive – nowatorskie połączenie zaworu z siłownikiem elektrycznym w jednym elemencie. Fot. Taconova

Dzięki połączeniu zaworu i siłownika w jednym, czas instalowania systemu jest znacznie krótszy niż w przypadku oddzielnych elementów. Takie rozwiązanie upraszcza również sam montaż, gdyż osoby planujące i wykonujące prace nie muszą dbać o odpowiednie dopasowanie siłownika i rozdzielacza. Podłączenie do napięcia zasilającego następuje po prostu przy użyciu załączonego przewodu elektrycznego. Dzięki połączeniu wtykowemu nie trzeba również mocować kabli. W razie potrzeby możliwe jest szybkie skorygowanie przypisania pomieszczeń do stref cieplnych budynku. TacoDrive posiada funkcję „First-Open”, pozwalającą na przepłukiwanie i napełnianie podłączonych obiegów bez konieczności podłączenia do prądu. Za jednym uruchomieniem przycisku na głowicy, zawór zatrzymuje się w pozycji „First-Open”, która automatycznie zostaje wyłączona po ponownym doprowadzeniu prądu.

Dowiedz się więcej o stosowaniu zaworów równoważących!

Warto przeczytać także:

Leave a Comment