Pompa ciepła SG Ready (gotowa na sieć inteligentną)

Pompa ciepła SG Ready (gotowa na sieć inteligentną)

Inteligentne sieci elektryczne staną się wkrótce codziennością. To kwestia spełnienia wymogów unijnych i oszczędności. Stąd coraz więcej urządzeń zasilanych energią elektryczną będzie “Smart Grid Ready” – gotowe na sieć inteligentną. Pompa ciepła SG Ready wyposażona jest w odpowiedni regulator, który umożliwia jej integrację z inteligentną siecią energetyczną (Smart Grid – SG).

Krótko, inteligentna sieć energetyczna (Smart Grid) to sieć dająca szerokie możliwości sterowania. Ładnie nazywa się to siecią, która umożliwia komunikację między wszystkimi uczestnikami rynku energii energii. Chodzi o pomiar, sterowanie i efektywne wykorzystanie prądu. Pobieraniem energii w budynku można zdalnie sterować ze strony sieci. Na przykład, pompa będzie intensywniej pracować podczas tańszej taryfy. Inny przykład – jeśli w budynku jest instalacja PV, następuje automatyczne przełączanie między wykorzystaniem, magazynowaniem i odprowadzaniem do sieci prądu solarnego. Urządzenia, które producent przygotował do współpracy z siecią inteligentną, są określane jako SG Ready (Smart Grid Ready – gotowe na sieć inteligentną).

Przegląd pomp ciepła - produkty

Pompa ciepła SG Ready = regulator + silnik

Pompa ciepła SG Ready może być zdalnie uruchamiana (także do pracy z częściowym obciążeniem) i wyłączana. Przechodzenie między trybami (stanami roboczymi) zależy na przykład od dostępności prądu z instalacji fotowoltaicznej lub pory doby (czyli obowiązującej taryfy). Płynność regulacji i trwałość pompy ciepła wobec jej przełączenia w różne tryby pracy zależy m.in. od silnika pompy ciepła. Powinien być to podzespół podatny na regulację, np. za pomocą falownika. Musi też mieć funkcję tzw. miękkiego startu, dzięki któremu włączanie i wyłączanie nie obniża trwałości urządzenia.

Tryby pracy pompy ciepła SG Ready

Regulatormusi znajdować się na wyposażeniu pompy ciepła dlatego, że umożliwia przechodzenie między czterema stanami roboczymi:

  1. Tryb blokady – zdalne “twarde” zablokowanie pracy pompy ciepła, np. w określonych porach dniach (tak, by nie pobierała prądu).
  2. Tryb normalny – pompa ciepła pracuje zgodnie z zadanym programem roboczym, zależnie od potrzeb. Może służyć zarówno do ogrzewania, jak i przygotowywać c.w.u.
  3. Tryb podwyższony – pompa ciepła magazynuje nadwyżki energii bądź maksymalnie wykorzystuje tanią taryfę elektryczną. Na przykład pompa ciepła może wykorzystać nadwyżki prądu z instalacji PV, żeby ogrzać wodę w zbiorniku c.w.u. lub zbiorniku buforowym traktowanym jako zasobnik ciepła. Według podobnej zasady może pracować w systemie dwutaryfowym, kiedy obowiązuje tańsza taryfa.
  4. Tryb wymuszonego włączenia – zdalne “twarde” załączenie pompy ciepła. Tryb ten służy na przykład do odebrania nadwyżki energii elektrycznej z sieci.

Warunkiem otrzymania etykiety SG Ready (przyznawanej w Niemczech) jest dostępność tych czterech stanów roboczych pompy ciepła.

Warto przeczytać

  1. Poradnik PORT PC “Dom bez rachunków”, 2019.

Warto przeczytać także:

Leave a Comment