Decyzyjność instalatorów w różnych krajach Europy

Decyzyjność instalatorów w różnych krajach Europy

Proces budowlany wygląda inaczej w poszczególnych krajach Europy. Wpływa to także na zróżnicowaną decyzyjność instalatorów w zakresie realizacji projektów. Przedstawiamy wyniki badań, jak wygląda to w poszczególnych krajach

Jak stwierdza w raporcie dotyczącym sześciu krajów w Europie (Belgia, Francja, Holandia, Niemcy, Polska, Wlk. Brytania) agencja badawcza USP Marketing Consultancy, proces decyzyjny w branży instalacyjnej ma zawsze wielu uczestników. Wystarczy wymienić użytkowników końcowych, architektów, wykonawców, podwykonawców, projektantów czy administrację rządową. Dodatkowo, decyzyjność zmienia się wraz z nowymi trendami, takimi jak BIM, prefabrykacja, rosnący wpływ użytkownika końcowego, większa złożoność instalacji czy coraz wyższe znaczenie przetargów w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Decyzyjność instalatorów w krajach europejskich

W badaniach sprawdzono:

  • jaki wpływ ma instalator na wybór marki urządzeń instalacyjnych (tych widocznych i tych niewidocznych) oraz
  • czy może wpłynąć na zmianę marki, która już została wskazana w projekcie.
Decyzyjność instalatorów. Polska blisko średniej europejskiej.

Jak widać na powyższej ilustracji, w większości krajów instalatorzy mają większy wpływ na wybór marki urządzeń instalacyjnych (we Francji nawet 77% z nich, w Belgii i Wlk. Brytanii ponad 60%) niż na zmianę marki wskazanej w projekcie. Wyjątkiem jest Polska, gdzie ponad połowa instalatorów może wpłynąć na zmianę marki, którą wybrał ktoś inny (najczęściej projektant). W innych krajach głos instalatora na tym etapie liczy się wyraźnie mniej. W badaniu wskazano także, że instalator ma więcej do powiedzenia w większych projektach. Dotyczy to szczególnie projektów spoza sektora mieszkaniowego.

Jak będzie zmieniać się decyzyjność w sektorze instalacyjnym?

Biorąc po uwagę dostępność informacji w internecie, w tym cen systemów instalacyjnych, decyzyjność w pewnym stopniu przesuwa się w kierunku inwestorów. Negocjacje cenowe będą coraz częstsze.

Przeczytaj także o tym, jak na instalatorów w Europie wpływa dostępność cen w internecie >>

Na zmiany w decyzyjności wpływa także rosnące znaczenie BIM (Building Information Modelling). Zdaniem badaczy, dla dużych kontraktów firmy instalacyjne (wykonawcze) będą zapraszane do wspólnych prac na wczesnym etapie projektu. Dzięki temu wykonawca może mieć większy wpływ na decyzje projektowe. Jednak w projektach instalacji złożonych – a do takich zwykle korzysta się z BIM – w procesie może brać udział więcej osób (np. konsultanci specjalizujący się w automatyce czy efektywności energetycznej). Głos wykonawcy może więc nieco stracić na znaczeniu.

Co ciekawe, może wzrosnąć także decyzyjność elektryków i specjalistów od automatyki czy tzw. domu inteligentnego. Wynika to z coraz większej liczby elementów elektrycznych i „inteligentnych” w instalacjach.

Coraz większa będzie też rola głównego wykonawcy i dewelopera, szczególnie w przypadku budynków niemieszkalnych i dużych osiedli mieszkaniowych. Będzie to dotyczyło szczególnie obiektów realizowanych w formule „zaprojektuj i zbuduj”. W tych sytuacjach instalator ma za zadanie skrupulatnie realizować procedury określone przez głównego wykonawcę.

Źródło i zdjęcie główne: Dirk Hoogenboom, USP Marketing Consultancy

Leave a Comment