Izolacja instalacji solarnej

Izolacja instalacji solarnej

Izolacja instalacji solarnej ma ograniczać straty ciepła między kolektorem słonecznym a zasobnikiem. Z kilku względów musi to być izolacja inna niż dla instalacji grzewczych.

Izolacja instalacji solarnej musi cechować się odpornością na temperaturę wyższą niż dla instalacji grzewczych. W kolektorach słonecznych i ich orurowaniu okresowo może wystąpić przegrzanie – temperatura czynnika grzewczego wzrasta nawet do 150-200°C. Taka sytuacja zachodzi np. w wyniku długiej przerwy w odbiorze ciepła z kolektora, awarii pompy obiegowej, braku prądu itp. Jeśli zastosujemy izolację odporną na działanie temperatury do 95-100°C (np. poliuretan), w wyższej temperaturze ulegnie uszkodzeniu. Może się nawet stopić. Rury instalacyjne odsłonięte po uszkodzeniu izolacji są narażone na straty ciepła i uszkodzenia.

Przewody na zewnątrz budynków

Instalacja solarna na zewnątrz budynków wymaga także odporności na oddziaływanie środowiska zewnętrznego. Temperatura, wilgoć i jakość powietrza mogą wpływać na korozje. Wiatr może spowodować rozpraszanie ciepła. Natomiast promienie UV mogą powodować kruszenie instalacji. Dodatkowo, źle dobraną izolacją zajmą się ptaki, drobne gryzonie czy kuny – to świetny materiał na gniazda.

Kauczuki jako materiał izolacyjny do instalacji solarnej

Izolacją najczęściej stosowaną do instalacji solarnych jest kauczuk syntetyczny. Rzadziej pojawiają się izolacje poliestrowe, a nawet aerożele. Kauczuki syntetyczne (elastomery) są odporne a temperaturę ciągłą np. do 150°C, a chwilowo do 175°C. Cechują się odpornością na wahania temperatury oraz dobrym współczynnikiem przewodzenia ciepła. Chronią też przed kondensacją pary wodnej i są trudno zapalne. Jeśli kauczuk nie jest odporny na działanie promieni UV, izolacje powinny mieć także dodatkowy płaszcz, np. z PVC lub kopolimeru poliolefinowego.

Kauczuk najczęściej występuje w formie otulin w kolorze szarym lub grafitowym o grubości warstwy izolacji 10-25 mm. Do instalacji solarnych zwykle stosuje się grubość od 12 mm do 19 mm. Ważne! Często w dokumentacji przetargowej pojawia się jasno określony wymóg dotyczący materiału i grubości izolacji na instalacje solarne. Zamawiający zwykle są „przywiązani” do tej specyfikacji i nie są otwarci na rozwiązania zastępcze.

Izolacje z kauczuku syntetycznego powinny spełniać wymagania normy PN-EN 14304:2009 Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych. Wyroby z elastycznej pianki elastomerycznej (FEF) produkowane fabrycznie. Specyfikacja [3].

Rury preizolowane do instalacji solarnej

Do instalacji solarnej można też stosować rury preizolowane (miedziane sztywne lub karbowane ze stali nierdzewnej). Do rury przewodowej przymocowano na stałe właściwy materiał izolacyjny. Obok kauczuków jako warstwę izolacyjną stosuje się także pianki poliolefinowe.

Warto przeczytać także:

Leave a Comment