Dyrektywa EPBD – nowelizacja przyjęta!

Nowelizacja dyrektywy EPBD (w sprawie charakterystyki energetycznej budynków) została przyjęta przez Parlament Europejski. Tym samym znamy harmonogram odchodzenia od stosowania paliw kopalnych w ogrzewaniu i chłodzeniu budynków oraz modernizacji budynków w kierunku bezemisyjności.

Dyrektywa EPBD ( w sprawie charakterystyki energetycznej budynków) opisuje wymagania w zakresie (bez)emisyjności i efektywności energetycznej budynków. Zapisy dyrektywy będą teraz wprowadzane do polskiego prawa.

(Bez)emisyjność budynków

Dyrektywa EPBD zawiera szereg zapisów regulujących emisyjność budynków w krajach członkowskich UE. Należy wskazać dwie ważne daty:

  • 2028 r.wszystkie nowe budynki publiczne w krajach UE muszą być zeroemisyjne (bezemisyjne).
  • 2030 r. – wszystkie pozostałe nowe budynki w krajach UE (z pewnymi wyjątkami) muszą być bezemisyjne.

Budynek zeromisyjny (ZEB – zero-emission building) musi mieć klasę charakterystyki energetycznej co najmniej A, a także nie może emitować na miejscu CO2 z paliw kopalnych. Oznacza to ogrzewanie za pomocą efektywnej sieci ciepłowniczej (wykorzystującej OZE lub ciepło odpadowe), kotła na biomasę lub pompy ciepła z instalacją PV. Charakter bezemisyjny budynkowi zapewnia także wykorzystanie innych OZE. Zgodne z dyrektywą będzie więc stosowanie takich urządzeń jak np. kolektory słoneczne, turbiny wiatrowe czy (w przyszłości) rozwiązania wykorzystujące biogaz/biometan.

To oznacza, że nowe inwestycje będą musiały mieć wysoką efektywność energetyczną (klasa A), a także konieczne będzie spełnienie innych wymogów. Chodzi m.in. o zapewnienie możliwości korzystania z energii wytwarzanej w instalacji OZE czy umożliwienie realizacji elastyczności po stronie popytu na energię. Będzie to oznaczało podwyższenie kosztów inwestycji budowlanych, które przynajmniej po części zostaną przeniesione na inwestorów i użytkowników budynków.

Wobec budynków istniejących określono wymóg stopniowej poprawy charakterystyki energetycznej. W przypadku budynków niemieszkalnych trzeba poprawić standard energetyczny budynków o najgorszej charakterystyce energetycznej (klasa G). Wyznaczono wymóg poprawy dla 16% budynków do 2030 r. i 26% budynków do 2033 r. W przypadku budynków mieszkalnych konieczne ograniczenie średniego zużycia energii pierwotnej – o co najmniej 16% do 2030 roku oraz o co najmniej 20–22% do 2035 roku.

Dyrektywa EPBD a klasy energetyczne

Polska jest ostatnim krajem w Europie, który nie ma systemu klas efektywności energetycznej budynków.

Klasy charakterystyki energetycznej budynków

Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD) wprowadza klasyfikację budynków pod względem charakterystyki energetycznej, w zależności od zużycia energii pierwotnej. Budynki mają mieć klasę od A (najwyższa) do G (najniższa). Klasy ustala każdy kraj członkowski.

Dowiedz się więcej o klasach energetycznych budynków!


Zeroemisyjność a paliwa kopalne w ogrzewaniu i chłodzeniu

Do 2050 roku wszystkie budynki w UE mają zostać przekształcone w budynki zeroemisyjne. Wiąże się to z wycofaniem ze stosowania paliw kopalnych. Do 2040 r. zaplanowano natomiast odejście od wykorzystania paliw kopalnych do ogrzewania i chłodzenia budynków. Wyjątki mają natomiast istnieć dla tzw. urządzeń hybrydowych, w których kocioł na paliwo kopalne współpracuje z bezemisyjnym źródłem ogrzewania.

Od 2025 roku zakończą się zachęty finansowe – dotacje do samodzielnych urządzeń grzewczych na paliwa kopalne (np. samodzielnych kotłów kondensacyjnych). Zachęty finansowe mogą jednak dotyczyć hybrydowych systemów grzewczych.

Środki finansowane na realizację zadań wynikających z dyrektywy EPBD będą pochodziły np. z takich programów jak „Czyste powietrze”. Na wsparcie poprawy efektywności energetycznej budynków – poza już znanymi instrumentami, takimi jak programy NFOŚiGW, ulga termomodernizacyjna czy programy BGK – przeznaczono także inne środki. Chodzi m.in. o 1,8 mld euro ze środków unijnej polityki spójności czy 3,2 mld euro w ramach KPO.

EPBD w Strefie Instalatora

EPBD – znowelizowana dyrektywa a polska branża instalacyjna

Cykl o nowej dyrektywie w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD) przyjętej w marcu 2024 r. przez Parlament Europejski i Radę UE. Jakie zapisy zawiera dyrektywa i co to oznacza dla branży instalacyjnej?

Czytaj w SI o dyrektywie EPBD.

Warto przeczytać także:

Leave a Comment