Przepompownie ścieków dla mniejszych obiektów

Przepompownie ścieków dla mniejszych obiektów

W budynkach podłączonych do kanalizacji grawitacyjnej może okresowo wystąpić problem z odprowadzaniem ścieków sanitarnych. W takich sytuacjach prawo wymaga zastosowania odpowiedniego rozwiązania technicznego. Rozwiązaniem są na przykład przepompownie ścieków.

Zgodnie z Warunkami Technicznymi [1] jako jedno z dwóch możliwych rozwiązań w sytuacjach, gdy okresowo nie jest możliwy odpływ grawitacyjny, należy stosować przepompownie ścieków:

§ 124. Instalacja kanalizacyjna grawitacyjna w pomieszczeniach budynku, z których krótkotrwale nie jest możliwy grawitacyjny spływ ścieków, może być wykonana pod warunkiem zainstalowania zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym ścieków z sieci kanalizacyjnej przez zastosowanie przepompowni ścieków, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczącej projektowania przepompowni ścieków w kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków […].

Przepompownie te muszą być zgodne z normą PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 4: Przepompownie ścieków. Projektowanie układu i obliczenia, w zakresie pkt 4-6. Wynika to z tego, że norma w tym zakresie przywołana jest w załączniku do WT [1].

Małe przepompownie ścieków – rozwiązania techniczne

Współcześnie producenci często dostarczają przepompownie jako pełne, monoblokowe rozwiązania do przetłaczania ścieków. W ich skład wchodzi zbiornik, pompa, lewar, otwór rewizyjny i sterowanie. Do podnoszenia małych ilości ścieków z pomieszczeń nieprzemarzających stosuje się przepompownie ze zbiornikiem (najczęściej z tworzywa) o pojemności od 50 do kilkuset litrów. Po jego napełnieniu pompa automatycznie podnosi ścieki do poziomu, z którego mogą odpłynąć grawitacyjnie. Przepompownia wyposażona jest m.in. w lewar, zasuwę odcinającą i otwór rewizyjny. Zbiornik ma pozwolić na odbiór ścieków także w przypadku awarii pompy przez 24-48 h. Budowa modułowa pozwala dopasować rozwiązanie do warunków i możliwości zabudowy. Zapewnia to moduł studzienki z tworzywa sztucznego (1000 mm) ze stopniami złazowymi i dostępem serwisowym z zewnątrz. Ważnym elementem przepompowni jest też układ sterowania. Może on na przykład umożliwiać zdalną kontrolę pracy czy autodiagnostykę i łatwą naprawę.

Zabezpieczenie przed elementami włóknistymi

Najczęściej w konstrukcjach pomp do wody brudnej i ścieków spotyka się pompy wyporowe i wirowe. Na niezawodność pracy tych ostatnich wpływa głównie odporność wirnika na blokowanie cząstkami stałymi, głównie elementami włóknistymi. Wymaga to zastosowania odpowiednich rozwiązań wirnika. Mogą to być np. duży swobodny przelot przez wirnik czy odpowiednia geometria łopatek. Dla mniejszych obiektów stosuje się także pompy z bardziej „klasycznym” wirnikiem, ale wyposażone w urządzenie rozdrabniające elementy włókniste.

Koszty

W przypadku przepompowni należy zwracać uwagę nie tylko na koszt inwestycyjny. Trzeba też uwzględnić rodzaj i koszt części zamiennych, wymaganych w trakcie eksploatacji. Zdarza się, że sama pompa jest tania, ale usługi serwisowe i części zamienne są kosztowne, a często też – trudne do zastąpienia przez innego dostawcę.

Akt prawny

  1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608 i 2351).

Zdjęcie główne: Kessel

Warto przeczytać także:

Leave a Comment