Pompy ściekowe a ciała stałe w ściekach

Pompy ściekowe a zawartość ciał stałych w ściekach

Rosnącym problemem są ciała stałe w ściekach bytowo-gospodarczych. Wiąże się z mniejszym zużyciem wody bez zmniejszania ładunku zanieczyszczeń, ale też z rosnącą ilością odpadów w ściekach. Są to odpady o dużych rozmiarach (domowe lub kuchenne), środki czystości (np. chusteczki nawilżane) lub środki higieniczne. Największe zagrożenie dla pomp stanowią ciała stałe wleczone (o charakterze włóknistym).

W małych pompowniach budynkowych, np. do podnoszenia ścieków z przyborów położonych poniżej przykanalika lub w instalacjach kanalizacji ciśnieniowej z przewodami tłocznymi o stosunkowo małej średnicy (od DN 40) – zasadne może być stosowanie rozwiązań, które zabezpieczą pompy przed ciałami stałymi zawartymi w ściekach

Szczególnej staranności wymagają obiekty, z których odprowadzane są ścieki zawierające ciała stałe wleczone (np. szpitale czy budynki zamieszkania zbiorowego). Trzeba zwrócić uwagę także na instalacje o dużej zmienności przepływu czy odpompowywanie całości ścieków z szamba. Przydatne tu będą pompy z rozdrabniaczem przed wlotem wirnika – młynkiem (np. w pompach szambowych) lub nożem tnącym. Nóż tnący, wykonany żeliwa szarego lub stali nierdzewnej, musi być wytrzymały na ścieranie ostrza. Mogą mieć na to wpływ także drobniejsze zawiesiny zawarte w ściekach. Pompy powinny mieć także specjalne funkcje ochrony przed zablokowaniem (np. okresowe uruchamianie lub ochrona przed przeciążeniem).

Do ochrony pomp stosuje się także wirniki, tzw. niezatykające się. Może to być wirnik z wolnym przelotem lub vortex wycofany. Wirnik tego typu ma styczność tylko z małą częścią przesyłanego medium, mniejsze jest więc ryzyko zatkania lub ścierania wirnika). Jednak im większy jest wolny przelot, tym mniejsza staje się sprawność hydrauliczna pompy. Czyli im większa może być bezpieczna średnica cząstek stałych w ściekach, tym pompa mniej sprawna hydraulicznie. Alternatywą do pomp nie zatykających się może być stosowanie przepompowni z separacją ciał stałych  przed pompą (tłoczni ścieków).

Zdjęcie główne: Geko

Warto przeczytać także:

Leave a Comment