Nieszczelne szambo. Problem prawny i ekologiczny

Pokrywa od szamba - nieszczelne szambo może powodować problemy ekologiczne i prawne

Zbiornik bezodpływowy, czyli popularne szambo, jest jednym z rozwiązań wciąż chętnie stosowanych na terenach nieskanalizowanych. Problemem, na który inwestorzy zarówno planujący, jak i już posiadający takie zbiorniki, powinni zwrócić uwagę, jest ich szczelność i odpowiednia obsługa. Nieszczelne szambo stanowi zagrożenie dla środowiska i może być źródłem problemów dla właściciela.

Według raportu „Zasoby wodne w Polsce – ochrona i wykorzystanie” Fundacji Przyjazny Kraj, w Polsce eksploatuje się 2,1 mln zbiorników bezodpływowych. Szacuje się, że ok. 90% z nich jest nieszczelnych. Wynika to zarówno z niestaranności przy pracy, jak i – niestety – błędnych przekonań inwestorów, że grunt „przefiltruje” przenikające zanieczyszczenia. Niektórzy uważają wręcz, że odpływ z szamba się rozłoży i użyźni glebę. Tymczasem może on spowodować niekontrolowane zanieczyszczenia bakteriologiczne i chemiczne gleby i wód podziemnych. Dotyczy to nie tylko terenu wokół szamba, ale też dalszych okolic, ponieważ płynące ścieki mogą przebyć w glebie znaczne odległości. Same zanieczyszczenia też potrafią przetrwać w nich kilka miesięcy. Stąd nieszczelne okoliczne szamba mogą spowodować skażenie lokalnych zbiorników wodnych i ich zakwitanie.

Eksploatacja zbiornika bezodpływowego a wymogi prawne

Warto mieć na uwadze, że coraz więcej gmin podejmuje przynajmniej próby rozwiązania problemu nieszczelnych szamb. Za  wyciek z nieszczelnego zbiornika bezodpływowego grozi odpowiedzialność prawna. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zbiornik bezodpływowy musi spełniać określone warunki. Każdy właściciel takiego zbiornika musi mieć umowę na wywóz nieczystości ciekłych. Ważne, by umowę tę zawrzeć z firmą, które ma w danej gminie zezwolenie na prowadzenie usług asenizacyjnych. Należy też przechowywać dowody płatności za usługi, ponieważ kontrola z gminy ma prawo zażądać ich okazania. Często warunki wywozu nieczystości z szamba są określają uchwały gminne. Może być w nich np. zapisane, jak często należy wywozić nieczystości (np. raz na dwa miesiące). Może być też wskazana przybliżona ilość wywożonych ścieków. Zwykle przyjmuje się, że nie powinna ona znacząco odbiegać od ilości zużytej wody.

Nieszczelne szambo – jak rozwiązać problem?

Aby zbiornik bezodpływowy był szczelny, ważny jest nie tylko wybór dostawy zapewniającego wysoką jakość oferowanych rozwiązań – prefabrykatów betonowych czy gotowych zbiorników z tworzyw sztucznych. Bardzo ważne jest także ich prawidłowe posadowienie, np. wypoziomowanie. W przypadku zbiorników istniejących, na rynku dostępne są rozwiązania umożliwiające uszczelnienie zbiornika. Na przykład mogą to być odpowiednie, łatwe do naniesienia powłoki wodoszczelne. Umożliwiają one tzw. hydrolizację zbiornika.

Zobacz także

Wnioski Najwyższej Izby Kontroli z kontroli odprowadzania ścieków na terenach nieskanalizowanych.

Warto przeczytać

Fundacja Przyjazny Kraj: „Zasoby wodne w Polsce – ochrona i wykorzystanie

Warto przeczytać także:

Leave a Comment