Rynek pomp ciepła w Polsce 2022 – kolejny „rok pomp ciepła”

Rynek pomp ciepła w Polsce 2022 – kolejny „rok pomp ciepła”

Rynek pomp ciepła w Polsce – podobnie jak w całej Europie – dynamicznie rośnie. Piąty rok z rzędu segment pomp ciepła typu powietrze/woda odnotował dynamikę sprzedaży ok. 100% rok do roku. Wzrosła też popularność gruntowych pomp ciepła. Sprzedano o ok. 28% urządzeń typu solanka/woda.

materiał Partnera Strefy Instalatora – firmy Schiessl Polska


W 2022 r. w stosunku do 2021 r., sprzedaż pomp ciepła w Polsce wzrosła o 120%. Najlepiej radziły sobie urządzenia przeznaczone do c.o. (wzrost o 130%). Pod względem typu urządzeń, w rankingu tradycyjnie prowadzą pompy ciepła powietrze/woda. Ich sprzedaż wzrosła o 137%.

Rynek pomp ciepła w Polsce. Ile urządzeń przybyło?

W 2022 r. sprzedano łącznie 203,3 tys. szt., w tym:

  • 188.2 tys. szt. w zakresie urządzeń typu powietrze/woda,
  • 7,2 tys. szt. gruntowych pomp ciepła oraz
  • 7,9 tys. sztuk pomp ciepła do ciepłej wody użytkowej.

Udział pomp ciepła w ogólnej liczbie sprzedanych urządzeń grzewczych w ubiegłym roku może zatem wynosić blisko 30%. Jeśli uwzględni się także klimatyzatory z funkcją grzania (pompy ciepła powietrze/powietrze), wówczas okaże się, że pompą ciepła może być niemal co drugie sprzedane urządzenie grzewcze.

Rok pomp ciepła” także w Europie

Na rynkach europejskich także odnotowano bardzo wysokie wzrosty sprzedaży pomp ciepła – np. podwojenie liczby sprzedawanych urządzeń na Słowacji i w Belgii, wzrost o 53% w Niemczech oraz wzrost o 50% w Finlandii i Czechach. Wzrost odnotowały także rynki dojrzałe – takie, na których udział pomp ciepła już od dawna jest wysoki – Norwegia o 25% i Szwajcaria o 23%.

Co wpływa na zainteresowanie pompami ciepła?

Większe zainteresowanie pompami ciepła wiąże się głównie z ich atrakcyjnością użytkową (w tym możliwością wykorzystania do chłodzenia pomieszczeń), niższymi kosztami ogrzewania i wyższym zaufaniem do tej technologii wśród instalatorów i klientów końcowych.

Rośnie także świadomość ekologiczna Polaków. Coraz część wśród klientów pojawia się chęć wyboru rozwiązania niskoemisyjnego. W tym przypadku dodatkową, ale ważną motywację stanowią też programy rządowe dofinansowań. Do końca stycznia 2023 r. (czyli przez 9 miesięcy trwania programu) złożono 15 tys. wniosków w programie „Moje Ciepło”. Stanowi on system dofinansowania pomp ciepła w nowych budynkach jednorodzinnych o zwiększonym standardzie energetycznym. Warto dodać tu także, że pozwala na uzyskanie korzystniejszych warunków kredytowych na cały budynek (spełnia warunki taksonomii zrównoważonego finansowania). Natomiast w grudniu 2022 r. udział pomp ciepła w programie „Czyste Powietrze” wyniósł aż 63% w ogólnej liczbie wniosków na wymianę źródeł ciepła (w styczniu 2022 r. było to zaledwie 28%). Zmiana ta wiąże się także z zapowiedzianymi przez Komisję Europejską planów szybszego odejścia od stosowania paliw kopalnych w budynkach. To z kolei stanowi „energetyczną odpowiedź” na napaść Rosji na Ukrainę.

Pompy ciepła a niezależność energetyczna

PORT PC podkreśla także znaczenie pomp ciepła dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polaków. Prawie cała energia cieplna przekazywana przez pompę ciepła jest pobierana z krajowych zasobów energii. 70-80% stanowi energia ze źródeł odnawialnych (OZE) – gruntu, wody czy powietrza. W 2022 r. do wyraźnego wzrostu zainteresowania pompami ciepła przyczyniły się zatem także znaczne podwyżki cen nośników energii i paliw. Sięgnęły one nawet ponad 100% (rok do roku)! Wzrosło zatem zainteresowanie „energetyką obywatelską”, czyli głównie instalacjami PV. Daje to znaczną niezależność energetyczną. Nie bez znaczenia pozostaje wsparcie zarówno przez program „Czyste Powietrze”, jak i program „Mój Prąd”. Zdaniem PORT PC instalacja PV nadal jest rozwiązaniem korzystnym do współpracy z pompą ciepła. Choć obecny system net-billing jest mniej korzystny niż poprzedni (net-metering), wciąż zapewnia większą opłacalność niż kupowanie energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej.

Kierunek – dalszy, przyspieszony rozwój

Pompy ciepła zostały uznane za kluczowe rozwiązania dekarbonizacyjne w ogrzewaniu budynków w głównych strategiach „Europejskiego Zielonego Ładu” i w tzw. Fali Renowacji.

Według opracowań takich jak „Net Zero by 2050” (IEA, 2021), „The Future of Heat Pumps” (IEA, 2022) oraz „World Energy Outlook 2022” (IEA, 2022) WEO) elektryczne pompy ciepła mają zaspokajać ½ globalnego zapotrzebowania na ciepło do 2045 r. 2/3 zapotrzebowania na ciepło w krajach rozwiniętych (OECD) do 2050 r. Oznacza to wzrost liczby pomp ciepła do 600 mln sztuk w 2030 r. i do 1,8 mld sztuk w 2050 r. (w porównaniu do 180 mln sztuk w 2020 r. ).

W 2023 r. wzrost pomp ciepła typu powietrze/woda w Polsce w wariancie optymistycznym może wynosić ok. 40-50% w stosunku do 2022 r. (rok do roku). W przypadku gruntowych pomp ciepła może nastąpić wzrost nawet o 30-40%.

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła

Głównymi czynnikami napędzającymi sprzedaż pomp ciepła będą niskie koszty eksploatacyjne i programy wsparcia, ale także europejskie plany odejścia od stosowania paliw kopalnych w budynkach.

Potrzebne jest wprowadzenie nowego programu wymiany istniejących kotłów na paliwa kopalne oraz pilne podpisanie porozumienia z branżą polskich producentów pomp ciepła, które będzie wspierało działania w duchu przygotowywanego przez Komisję Europejską aktu prawnego o zerowej wartości netto dla przemysłu w UE.

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła

Rynek pomp ciepła w Polsce. Bariery i jak sobie z nimi poradzić

Istotną barierą dalszego upowszechniania technologii może natomiast okazać się deficyt wykwalifikowanych instalatorów montujących pompy ciepła. Dlatego pod koniec 2022 r. PORT PC przystąpił do konkursu MEiN na stworzenie branżowego centrum umiejętności (BCU) w zakresie pomp ciepła. W najbliższych latach planuje się powstanie ogólnopolskich standardów w zakresie szkolenia i doszkolenia zawodowego instalatorów pomp ciepła. Planuje się, że będzie to połączone z realizacją Akademii Instalatora Pomp Ciepła PORT PC. Te wszystkie działania mają zapewnić powstanie zintegrowanego ze szkoleniami producentów i dystrybutorów systemu szkoleń instalatorów pomp ciepła w Polsce.

Więcej informacji o PORT PC na stronie: www.portpc.pl.

Warto przeczytać także:

Leave a Comment