Nadchodzi Fala Renowacji

Jak kupują instalatorzy

Fala Renowacji to planowane w UE działania, które mają wesprzeć renowację budynków pod kątem efektywności energetycznej. Obecnie w Unii takiej renowacji poddaje się tylko 1% budynków rocznie. To za mało, by zrealizować cele klimatyczne Unii.

W Unii Europejskiej budynki mające ponad 20 lat stanowią 85% wszystkich budynków. 85–95% budynków istniejących będzie nadal funkcjonować w 2050 roku. Budynki te nie spełniają wymagań efektywności energetycznej. Natomiast remontom, których celem jest poprawienie efektywności energetycznej, poddaje się 1% budynków rocznie. Dlatego Komisja Europejska w przyjętej niedawno strategii na rzecz Fali Renowacji planuje co najmniej podwoić liczbę remontowanych pod tym względem budynków. Do tego ma zwiększać się liczba termomodernizacji głębokich. Są to działania, po których parametry budynku spełniają standard WT 2021 lub wyższy. Natomiast termomodernizacja płytka to działania najbardziej opłacalne kosztowo dla danego budynku, które prowadzą do obniżenia zużycia energii końcowej o co najmniej 25%.

Planowane działania

  • Zaostrzenie przepisów dotyczących charakterystyki energetycznej. Chodzi także o stopniowe wprowadzanie minimalnych parametrów charakterystyki energetycznej dla istniejących budynków. Można to oznaczać, że w przyszłości właściciele budynków istniejących będą musieli po prostu spełnić wymogi prawne dotyczące remontu.
  • Finansowanie. Do Polski mają trafić dodatkowe pieniądze z Instrumentu Odbudowy i Odporności (Recovery and Resilience Fund), powołanego do walki ze skutkami pandemii. Według oszacowania Komisji Europejskiej będzie to 23,9 mld euro grantów i ponad 34 mld euro pożyczek. Mają one być zakontraktowane do 2023 roku i wydane do końca 2026 roku). Mogą więc czekać nas nowe programy finansowania.
  • Rozszerzenie rynku zrównoważonych wyrobów i usług budowlanych, co może oznaczać istotne wsparcie dla producentów krajowych (np. producentów kotłów planujących przebranżowienie na produkcję pomp ciepła).

Polska “Fala Renowacji”

W Polsce w lutym 2021 roku powstał projekt dokumentu Długoterminowa Strategia Renowacji. Wspieranie Renowacji Krajowego Zasobu Budowlanego. Jego celem jest m.in. całkowita rezygnację z wykorzystania węgla w celach grzewczych (we wszystkich budynkach mieszkalnych do 2040 roku). Drugim ważnym założeniem jest wycofanie możliwości ogrzewania opartego na bezpośrednim spalaniu węgla w budynkach modernizowanych. I wreszcie, planowane jest niemal całkowite wycofanie stosowania gazu ziemnego w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych do 2050 roku. Polska Fala Renowacji ma przebiegać według dwóch łączących się procesów:

  1. Masowa wymiana źródeł ciepła, połączona z termomodernizacją płytką do 2030 roku, z uwzględnieniem perspektywy renowacji do standardu zeroemisyjnego do 2050 r.
  2. Stopniowe zwiększanie skali termomodernizacji głębokiej rocznie w perspektywie kolejnych kilkunastu lat.

W najbliższej perspektywie (lata 2021-2030) remontom ma zostać poddanych 3,6% budynków rocznie (czyli ok. 234 tys. budynków). Termomodernizacji głębokiej, w wyniku której budynki uzyskają najwyższy standard <50 kWh/(m2∙rok), ma zostać poddanych 1,1% budynków rocznie (czyli 71 tys.). W kolejnych latach to tempo ma wzrastać.

Co ważne, opisany scenariusz to na razie projekt strategii. Jego założenia mogą się jeszcze zmienić. Jest jednak pewne, że w nadchodzących latach czeka nas wsparcie remontów pod kątem efektywności energetycznej. Oznacza to dobre czasy dla nowoczesnych źródeł ciepła – szczególnie pomp ciepła wysokotemperaturowych.

Warto zajrzeć

  1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/844 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej.
  2. Fala renowacji na potrzeby Europy – ekologizacja budynków, tworzenie miejsc pracy, poprawa jakości życia, COM(2020) 662 final.
  3. Rada Ministrów: Długoterminowa Strategia Renowacji. Wspieranie Renowacji Krajowego Zasobu Budowlanego (projekt załącznika do uchwały). Warszawa, luty 2021.

Zdjęcie główne: stevenpb / Pixabay

Warto przeczytać także:

Leave a Comment