Zawór strefowy NovaZone Valve – optymalna kontrola przepływu

Udoskonalony zawór strefowy NovaZone Valve - lepsza kontrola przepływu

W systemie grzewczym, solarnym czy chłodniczym na energooszczędną pracę w dużym stopniu wpływa kontrola przepływu nośnika ciepła. Rolę tę z powodzeniem pełni zawór strefowy NovaZone Valve z napędem elektromotorycznym firmy Taconova. W ofercie są nie tylko standardowe modele dwudrożne lub trójdrożne. Nowość – wersja z opcjonalnym mikroprzełącznikiem – pozwala dostosować się do jeszcze większej liczby sytuacji montażowych.

Zawór strefowy NovaZone Valve z napędem elektromotorycznym i sprężyną powrotną stanowi inteligentne rozwiązanie do efektywnego sterowania przepływem w systemach HVAC. W układach hydraulicznych ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji zapewnia zasilanie płynem lub odłączanie urządzeń czy poszczególnych elementów. Funkcjonalny i wytrzymały zawór pracuje z wodą i mieszaniną glikolu, w zakresie temperatury od -20 do 160°C. Dostępny jest jako standardowy dwudrożny model z funkcją „otwarty/zamknięty”, a także w wersji trójdrożnej z funkcją przełączania oraz opcjonalnie z mikroprzełącznikiem.

Zawory NovaZone Valve: trójdrożny i dwudrożny, dostępne także z nowym opcjonalnym mikroprzełącznikiem do różnorodnych sytuacji montażowych.. Fot. Taconova

Zawór strefowy NovaZone Valve działa szybko i niezawodnie

W zaworze NovaZone Valve przesunięcie kuli z pozycji wyjściowej do końcowej następuje za pomocą kontaktu sterującego. Stanowi go na przykład termostat lub przełącznik. Dzięki sprężynie powrotnej kula wraca do pozycji wyjściowej w stanie bezprądowym. Praktyczna dźwignia umożliwia działanie w trybie ręcznym. Działanie zaworu jest wyjątkowo sprawne, dzięki krótkim, liczącym maks. 20 sekund, czasom przełączania. Zawór można montować w dowolnej pozycji, jedynie pilnując zachowania kierunku przepływu nośnika. Kierunek wskazują oznaczenia A i B na korpusie zaworu.

Dodatkowe funkcje z nowym mikroprzełącznikiem

Dzięki najnowszemu udoskonaleniu – opcjonalnemu mikroprzełącznikowi – zawór NovaZone Valve umożliwia także przełączanie innych urządzeń elektrycznych, np. pomp. Mikroprzełącznik aktywuje się tuż przed położeniem końcowym. Dzięki temu następuje sprawdzenie pozycji przełączania zaworu w dowolnym momencie. Umożliwia to przetwarzanie – bezpośrednio lub za pomocą regulatora – informacji dla kolejnych obwodów.

Zawór strefowy NovaZone Valve – zarówno w wersji standardowej, jak i mikroprzełącznikiem – niezawodnie sprawdzi się w różnych sytuacjach montażowych, zapewnia optymalne sterowanie przepływem w hydraulicznych systemach HVAC.

Udoskonalony zawór strefowy NovaZone Valve - układ grzewczy z zaworem trójdrożnym
Trójdrożny zawór NovaZone Valve (niebieski), który efektywnie rozdziela strumień objętości do innego obiegu grzewczego. Rys. Taconova

Warto przeczytać także:

Leave a Comment