Równoważenie hydrauliczne a ogrzewanie płaszczyznowe

Równoważenie hydrauliczne z rozdzielaczem TacoSys Pro firmy Taconova

Rosnące koszty energii sprawiają, że zwraca się coraz większą uwagę także na wydajną pracę systemów grzewczych. System ogrzewania wymaga precyzyjnej regulacji, w czym kluczową rolę odgrywa równoważenie hydrauliczne obiegów grzewczych. Jak zrobić to skutecznie, podpowiada firma Taconova.

materiał Partnera Strefy Instalatora – firmy Taconova


Jeśli obiegi wody grzewczej w ogrzewaniu płaszczyznowym mają różne wielkości i różne odległości od źródła ciepła, w poszczególnych pomieszczeniach temperatura może nie osiągać wymaganego poziomu. Możliwe są także duże utrudnienia w jej regulacji. Problemu tego nie rozwiąże zwiększenie wydajności pompy cyrkulacyjnej ani podwyższenie temperatury zasilania. Takie właśnie działania często jednak podejmuje się w przypadku problemów z osiągnięciem zadanej temperatury. Tymczasem zwiększa to zużycie energii i może powodować głośną pracę instalacji. Instalacji może pomóc odpowiednio przeprowadzone równoważenie hydrauliczne. Równoważenie hydrauliczne polega na sprawdzeniu i wyregulowaniu całego systemy tak, by w każdym obiegu grzewczym znajdowała się odpowiednia ilość wody i ciepła.

Równoważenie hydrauliczne w nowych i działających systemach

Najpierw trzeba określić znamionowe strumienie objętości instalacji i poszczególnych odcinków przewodów. W nowych projektach dane te pochodzą z wyników wymiarowania rurociągów, ale w instalacji istniejącej strumienie te trzeba ustalić. Określa się je na podstawie znamionowego zapotrzebowania na ciepło lub wydajności cieplnej istniejących powierzchni grzewczych oraz różnicy temperatur (między zasilaniem i powrotem) systemu grzewczego. Podstawę stanowią tu obliczenia obciążenia cieplnego (PN-EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego). Znamionowe zapotrzebowanie na ciepło poszczególnych pomieszczeń zaczerpnięte zostaje z dokładnego obliczenia zapotrzebowania na ciepło. Nie mając tych danych, można określić strumienie objętości, korzystając z formularzy obliczeniowymi, np. do pobrania ze strony taconova.com. Trzeba wówczas podać także różnicę temperatury, zapotrzebowania na ciepło oraz i pojemność cieplną medium grzewczego (zwykle wody).

Równoważenie hydrauliczne a rozdzielacze

W przypadku ogrzewania płaszczyznowego energię trzeba rozprowadzić nie tylko z kotłowni (piwnica, pomieszczenie techniczne) na poszczególne części budynku. Precyzyjne rozprowadzanie potrzebne jest także na każdej kondygnacji. Odbywa się za pomocą rozdzielaczy ogrzewania płaszczyznowego. Rozdzielacze TacoSys Pro firmy Taconova (zdjęcie główne), wykonane ze stali nierdzewnej, mogą obsłużyć nawet do 12 obiegów grzewczych.

Na uwagę w wyposażeniu tych rozdzielaczy zasługuje TacoDrive – hybryda zaworu obiegów grzewczych i termicznego siłownika, zintegrowanych w jednej kompaktowej obudowie. Montowany na rozdzielaczu na belce powrotu, element ten reguluje natężenie przepływu, współpracując z termostatem pokojowym. Inteligentne złącze wtykowe zapewnia szybki montaż i łatwą korektę przypisania pomieszczeń do stref cieplnych. Istnieje także rozwiązanie na wypadek przerw w dostawie energii elektrycznej. Dzięki odwracalnej funkcji “First Open” zawór otwiera się, co umożliwia ręczne przepłukiwanie i napełnianie podłączonych obiegów również bez zasilania.

TacoDrive  - zawór obiegów grzewczych i termiczny siłownik w jednym kompaktowym elemencie
TacoDrive – zawór obiegów grzewczych i termiczny siłownik w jednym kompaktowym elemencie

Wygodne rozwiązanie

Ważną rolę w równoważeniu odgrywają także zawory równoważąco-pomiarowe. W ofercie Taconova dostępne jest rozwiązanie pod nazwą TopMeter, zapewniające wykonawcy dużą oszczędność czasu. Dzięki temu zaworowi można wyregulować, odczytać i odciąć przepływ w obiegach grzewczych bezpośrednio na belce rozdzielacza. Wersja TopMeter Plus wyróżnia się funkcją pamięci (również po zamknięciu można odtworzyć ustawioną ostatnio wielkość przepływu), co szczególnie przydaje się np. w wynajmowanych mieszkaniach czy w obiektach komercyjnych. Pod czerwonym pokrętłem znajduje się szary pierścień blokujący – po wyregulowaniu przesuwany w dół gniazda zaworu i zakrywany pokrętłem. Przy ponownym otwarciu można wrócić do ostatnio ustawionej wartości poprzez przekręcenie pokrętła do oporu. TopMeter Plus występuje w wersji mosiężnej i z tworzywa sztucznego, stąd można go dopasować do potrzeb konkretnej instalacji.

Zawór równoważąco-pomiarowy TopMeter Plus zapewniający równoważenie hydrauliczne
Zawór równoważąco-pomiarowy TopMeter Plus: wersja mosiężna (lewy) i wersja z tworzywa sztucznego (prawy)

Warto przeczytać także:

Leave a Comment