Dyrektywa EPBD – porozumienie z 7 grudnia 2023 r.

Trwają praca nad nowelizacją dyrektywy EPBD (w sprawie charakterystyki energetycznej budynków). 7 grudnia 2023 r. Rada UE (obejmująca 27 państw członkowskich) i Parlament Europejski osiągnęły robocze porozumienie. Dokument wymaga zatwierdzenie i formalnego przyjęcia (zapewne na początku 2024 r.). Natomiast poznaliśmy harmonogram odchodzenia od stosowania paliw kopalnych w ogrzewaniu i chłodzeniu budynków.

Porozumienie stanowi już nie tylko propozycję Komisji Europejskiej, ale obejmuje dokument bliski ostatecznej wersji dyrektywy. Porozumienie zostało zaakceptowane przez większość rządów krajów UE oraz europosłów.

(Bez)emisyjność budynków

Dyrektywa EPBD zawiera szereg zapisów regulujących emisyjność budynków w krajach członkowskich UE. Należy wskazać dwie ważne daty:

  • 2028 r.wszystkie nowe budynki publiczne w krajach UE muszą być zeroemisyjne (bezemisyjne).
  • 2030 r. – wszystkie pozostałe nowe budynki w krajach UE (z pewnymi wyjątkami) muszą być bezemisyjne.

Budynek zeromisyjny (ZEB – zero-emission building) musi mieć klasę charakterystyki energetycznej co najmniej A, a także nie może emitować na miejscu CO2 z paliw kopalnych. Oznacza to ogrzewanie za pomocą efektywnej sieci ciepłowniczej (wykorzystującej OZE lub ciepło odpadowe), kotła na biomasę lub pompy ciepła z instalacją PV. Charakter bezemisyjny budynkowi zapewnia także wykorzystanie innych OZE. Zgodne z dyrektywą będzie więc stosowanie takich urządzeń jak np. kolektory słoneczne, turbiny wiatrowe czy (w przyszłości) rozwiązania wykorzystujące biogaz/biometan.

To oznacza, że nowe inwestycje będą musiały mieć wysoką efektywność energetyczną (klasa A), a także konieczne będzie spełnienie innych wymogów. Chodzi m.in. o zapewnienie możliwości korzystania z energii wytwarzanej w instalacji OZE czy umożliwienie realizacji elastyczności po stronie popytu na energię. Będzie to oznaczało podwyższenie kosztów inwestycji budowlanych, które przynajmniej po części zostaną przeniesione na inwestorów i użytkowników budynków.

Dyrektywa EPBD a klasy energetyczne

Polska jest ostatnim krajem w Europie, który nie ma systemu klas efektywności energetycznej budynków.

Klasy charakterystyki energetycznej budynków

Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD) wprowadza klasyfikację budynków pod względem charakterystyki energetycznej, w zależności od zużycia energii pierwotnej. Budynki mają mieć klasę od A (najwyższa) do G (najniższa). Klasy ustala każdy kraj członkowski.

Dowiedz się więcej o klasach energetycznych budynków!


Wobec budynków istniejących określono wymóg stopniowej poprawy charakterystyki energetycznej. W przypadku budynków niemieszkalnych trzeba poprawić standard energetyczny budynków o najgorszej charakterystyce energetycznej (klasa G). Wyznaczono wymóg poprawy dla 16% budynków do 2030 r. i 26% budynków do 2033 r.

Zeroemisyjność a paliwa kopalne w ogrzewaniu i chłodzeniu

Do 2050 roku wszystkie budynki w UE mają zostać przekształcone w budynki zeroemisyjne. Wiąże się to z wycofaniem ze stosowania paliw kopalnych. Do 2040 r. zaplanowano natomiast odejście od wykorzystania paliw kopalnych do ogrzewania i chłodzenia budynków. Wyjątki mają natomiast istnieć dla tzw. urządzeń hybrydowych, w których kocioł na paliwo kopalne współpracuje z bezemisyjnym źródłem ogrzewania.

Od 2025 roku zakończą się zachęty finansowe – dotacje do samodzielnych urządzeń grzewczych na paliwa kopalne (np. samodzielnych kotłów kondensacyjnych). Zachęty finansowe mogą jednak dotyczyć hybrydowych systemów grzewczych.

Środki finansowane na realizację zadań wynikających z dyrektywy EPBD będą pochodziły np. z takich programów jak „Czyste powietrze”. Na wsparcie poprawy efektywności energetycznej budynków – poza już znanymi instrumentami, takimi jak programy NFOŚiGW, ulga termomodernizacyjna czy programy BGK – przeznaczono także inne środki. Chodzi m.in. o 1,8 mld euro ze środków unijnej polityki spójności czy 3,2 mld euro w ramach KPO.

EPBD w Strefie Instalatora

EPBD – znowelizowana dyrektywa a polska branża instalacyjna

Cykl o nowelizowanej dyrektywie w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD). W grudniu 2023 r. Parlament Europejski i Rada UE osiągnęły robocze porozumienie w zakresie propozycją dyrektywy. Publikację dyrektywy zaplanowano na pierwszą połowę 2024 roku.

Czytaj w SI o dyrektywie EPBD.

Warto przeczytać także:

Leave a Comment