Czym ogrzewane są domy w Polsce? Pierwsze wnioski z CEEB

Deklaracje do CEEB

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego od 1 lipca 2021 r. prowadzi Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków. Ma ona dotyczyć ok. 5 mln budynków w Polsce. Na razie stopniowo spływają deklaracje od właścicieli nieruchomości, ale już można wstępnie dowiedzieć się, czym ogrzewane są domy w Polsce.

1 lipca 2021 roku właściciele lub zarządcy budynków muszą składać deklarację dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Do ewidencji trzeba zgłosić każde źródło ciepła lub spalania paliw o mocy nominalnej do 1MW. CEEB obejmuje lub obejmie budynki mieszkalne, lokale usługowe i budynki publiczne.

Deklaracje dotyczące źródeł ciepła nowych (uruchomionych po 1 lipca 2021 r.) trzeba złożyć w ciągu 14 dni od dnia uruchomienia źródła ogrzewania (zobacz jak). Deklaracje dotyczące źródeł ciepła uruchomionych wcześniej można złożyć do 30 czerwca 2022 r. Jeśli źródło ciepła jest wymieniane, deklarację trzeba zaktualizować (w ciągu 14 dni).

Do tej pory złożono ponad 672 tys. deklaracji (stan na 29.12.2021 r.). Większość, aż 95%, dotyczy budynków mieszkalnych. Większość z nich to źródła uruchomione przed 1 lipca 2021 r.

Źródła ciepła w Polsce (według deklaracji złożonych w CEEB)

  1. 40,7% – kotły gazowe / bojlery gazowe / podgrzewacze gazowe przepływowe/ kominki gazowe (273 871);
  2. 28,4% – kotły na paliwo stałe (węgiel, drewno, pellet lub inny rodzaj biomasy) z ręcznym podawaniem paliwa / zasypowe (190 957);
  3. 20,05% – kotły na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa / z podajnikiem (125 831);
  4. ok. 10,8% – miejskie sieci ciepłownicze / ciepło systemowe / lokalne sieci ciepłownicze i kotły olejowe oraz inne.

GUNB przypomina, że niezłożenie deklaracji w terminie może skutkować grzywną w wysokości do 500 zł. Jeśli sprawa trafi do sądu, grzywna może wzrosnąć nawet do 5 tys. zł.

źródło: GUNB

Warto przeczytać także:

Leave a Comment