Prąd z instalacji PV – nowe zasady rozliczania

Panel fotowoltaiczny - zmiana systemu opustów

14 grudnia 2021 r. Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą nowe zasady rozliczenia energii wyprodukowanej w mikroinstalacjach PV (o mocy do 50 kWp). To oznacza, że prąd z instalacji PV będzie rozliczany na starych zasadach dla osób, które przyłączą się do sieci do 31 marca 2022 r.

Do tej pory prosumenci – czyli osoby, które nie tylko konsumują, ale też wytwarzają energię elektryczną i mogą ją odprowadzać do sieci elektroenergetycznej – rozliczali się z operatorem sieci na zasadzie net-metering, czyli w systemie opustów.  Nadwyżkę produkowanej energii automatycznie odprowadza się do sieci. W okresach niedoboru produkowanej energii, prosument może bezkosztowo odebrać z sieci 80% lub 70% oddanego wcześniej prądu (zależnie od wielkości instalacji – granicą jest 10 kWp). 

W nowym systemie net-billing nadwyżki wyprodukowanej energii prosument sprzedaje po cenie hurtowej. Zamiast tę energię odebrać z opustem, kupuje ją po wyraźnie wyższej cenie detalicznej. Do końca czerwca 2024 r. cena hurtowa będzie wyznaczana jako średnia miesięczna z Rynku Dnia Następnego. Od 1 lipca 2024 roku cena energii wprowadzanej przez prosumentów do sieci będzie wyznaczana dla okresów rozliczeniowych godzinowych.

  • Zmiany wchodzą w życie od 1 kwietnia 2022 r. Zatem dotychczasowi prosumenci, a także prosumenci, podłączeni lub przynajmniej zgłaszający swoją instalację do operatora do 31 marca 2022 r. będą rozliczani na dotychczasowych zasadach. Mają gwarancję takiego rozliczenia na najbliższe 15 lat.
  • Prosumenci, którzy zostaną podłączeni od 1 kwietnia do 30 czerwca 2022 r. będą rozliczani według net-billingu. Ta zasada obowiązywać będzie od 1 lipca 2022 r. Wcześniej, do 30 czerwca 2022, będą rozliczani na dotychczasowych zasadach. Zmiana nastąpi automatycznie.
  • Od 30 czerwca 2022 r. nowi prosumenci będą rozliczani według zasad net-billingu.

Akt prawny

Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 2376)

Warto przeczytać także:

Leave a Comment