Równoważenie hydrauliczne instalacji c.o.

równoważenie hydrauliczne - zawór hydrocontrol oventrop

Równoważenie hydrauliczne instalacji centralnego ogrzewania zapewnia równomierne nagrzewanie wszystkich grzejników, a także stanowi warunek wstępny optymalnego ustawienia krzywej grzewczej. Podstawowym i koniecznym wymogiem jest montaż zaworu regulacyjnego na każdym grzejniku. Działanie optymalne stanowi równoważenie hydrauliczne grupowe, obejmujące całe piony i obiegi.

System ze zmiennym przepływem dla dwururowych systemów grzewczych z grzejnikami wyposażonymi w termostatyczne zawory grzejnikowe

Utrzymywane jest stałe ciśnienie różnicowe na każdym z pionów, niezależnie od częściowego obciążenia systemu i od zmian ciśnienia w nim. Projektowanie i dobór wymaga wykonania tradycyjnych obliczeń. Ważny jest tutaj autorytet zaworu regulacyjnego, a także stabilność ciśnienia na wejściu do każdego z odbiorników. Rozwiązanie wymaga też zastosowania pompy o dużej wysokości podnoszenia, której pracę można jednak łatwo zoptymalizować.

System ze zmiennym przepływem dla modernizowanych dwururowych układów centralnego ogrzewania z grzejnikami wyposażonymi w głowice termostatyczne ze złączem zatrzaskowym

Stałe ciśnienie różnicowe 0,1 bar utrzymywane jest na każdym z zaworów grzejnikowych dzięki wbudowanemu w zawór regulatorowi ciśnienia. Do doboru wystarczy prosta metoda obliczeniowa na podstawie mocy grzejnika – proste obliczenia nastaw wstępnych zgodnie z wymaganym przepływem przez grzejnik.

System ze zmiennym przepływem dla modernizowanych dwururowych systemówcentralnego ogrzewania z zastosowaniem technologii IMI (Automatic Flow Control) z wykorzystaniem automatycznych zaworów termostatycznych z ogranicznikiem przepływu

Przepływ dla poszczególnego obiegu grzewczego ustawia się bezpośrednio na zaworze. Technologia ta umożliwia łatwe równoważenie hydrauliczne istniejących instalacji, nawet w warunkach trudnych do obliczeń. Bez regulatora różnicy ciśnień można wyregulować instalacje o łącznej długości orurowania do 100 m. Dobór zaworów opiera się na przepływach nominalnych, można go przeprowadzić na podstawie nomogramu, a także z wykorzystaniem programu obliczeniowego.

Ogrzewanie a oszczędności

Inwestycje prowadzące do oszczędności w obszarze instalacji grzewczych obejmują także:

  • przegląd węzła lub kotła oraz instalacji grzewczej przed sezonem i ich usprawnienie, poprzez dostosowanie krzywych grzewczych do aktualnych warunków lub montaż automatyki pogodowej na kotle lub węźle cieplnym.
  • stosowanie zaworów termostatycznych, automatycznie regulujących temperaturę w pomieszczeniach. Nawet najprostsze zawory z głowicami zarówno spełniają wymagania norm, jak i cechują się skutecznością.
  • montaż zagrzejnikowych ekranów termicznych, zapobiegających ucieczce ciepła przez ściany zewnętrzne.
  • modernizacja ogrzewania w łazienkach (uzupełnienie o regulację).
  • oszczędzanie c.w.u. przez zastosowanie wodooszczędnych wylewek przyborów sanitarnych i perlatorów.
  • stosowanie automatycznego równoważenia termicznego czy czasowe ograniczenie przepływu wody w instalacji cyrkulacyjnej. 

Zdjęcie główne: zawór równoważący Oventrop

Warto przeczytać także:

Leave a Comment