Czy rozporządzenie F-gazowe utrudni serwis pomp ciepła? Komentarz PORT PC

Czy rozporządzenie f-gazowe utrudni serwis pomp ciepła?

Komisja Europejska pracuje nad nowelizacją rozporządzenia tzw. F-gazowego. Ma ono znacznie ograniczyć stosowanie fluorowanych gazów cieplarnianych w nowych urządzeniach chłodniczych, klimatyzacyjnych i OZE. Promuje się przechodzenie na czynniki naturalne (głównie propan i dwutlenek węgla). Jednak czy rozporządzenie F-gazowe utrudni serwis pomp ciepła, które już działają?

Rozporządzenie F-gazowe. Zmiany na rynku klimatyzatorów

Zmiany na rynku klimatyzatorów

Nowelizowane Rozporządzenie F-gazowe w ciągu najbliższych pięciu lat może wyraźnie zmienić rynek, montaż i serwisowanie klimatyzatorów split i pomp ciepła. Które wśród nowych zapisów dotyczących czynników chłodniczych oznaczają najważniejsze zmiany na rynku klimatyzatorów? Które szczególnie liczą się dla instalatorów klimatyzatorów?

Ustawa F-gazowa. Których pomp ciepła dotyczy?

Ustawa F-gazowa. Których pomp ciepła dotyczy?

Wciąż można spotkać zdania, że dana pompa ciepła podlega lub nie podlega ustawie F-gazowej. W praktyce ustawa F-gazowa wymusza, by określone pompy ciepła instalował, serwisował czy kontrolował certyfikowany instalator. Przez “certyfikat” należy rozumieć certyfikat personalny, zwany certyfikatem F-gazowym lub uprawnieniem F-gazowym.