Czy rozporządzenie F-gazowe utrudni serwis pomp ciepła? Komentarz PORT PC

Czy rozporządzenie f-gazowe utrudni serwis pomp ciepła?

Komisja Europejska pracuje nad nowelizacją rozporządzenia tzw. F-gazowego. Ma ono znacznie ograniczyć stosowanie fluorowanych gazów cieplarnianych w nowych urządzeniach chłodniczych, klimatyzacyjnych i OZE. Promuje się przechodzenie na czynniki naturalne (głównie propan i dwutlenek węgla). Jednak czy rozporządzenie F-gazowe utrudni serwis pomp ciepła, które już działają?

materiał przygotowany we współpracy z Partnerem Strefy Instalatora – PORT PC

Nowelizacja rozporządzenia F-gazowego sprawi, że w ciągu najbliższych lat będzie rosła popularność pomp ciepła na czynniki chłodnicze o niskim GWP. Są to na przykład R454C (GWP=146) czy R290, czyli propan (GWP=3). Proponowane zmiany powodują dużo kontrowersji, bowiem mogą ograniczyć stosowanie nawet czynnika R32 o GWP=675. Wątpliwości budzi też los już zamontowanych i obecnie sprzedawanych urządzeń. Czy rozporządzenie F-gazowe utrudni serwis pomp ciepła?

Ostatnio w mediach i wypowiedziach polityków pojawiły się informacje, jakoby Unia Europejska miała wprowadzić przepisy utrudniające serwisowanie pomp ciepła. Zmiany w unijnym rozporządzeniu f-gazowym nie wpłyną na serwis pomp ciepła sprzedawanych obecnie czy w najbliższych latach.

Paweł Lachman, prezes zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC)

Nowe rozporządzenie jest dość skomplikowane i złożone. Dlatego jego zapisy mogą być błędnie interpretowane. Wszystkie zakazy serwisowania planowane w nowelizacji mają dotyczyć innych urządzeń chłodniczych niż pompy ciepła lub czynników chłodniczych, których w Polsce nie stosuje się do pomp ciepła.

Jak podkreślił Paweł Lachman, 16 marca 2023 r. Komisja Europejska przyjęła„Net-Zero Industry Act”. Technologię pomp ciepła wskazuje się w nim jako jedną z ośmiu technologii kluczowych z punktu widzenia konkurencyjności UE i tzw. zielonego przemysłu. Widać to m.in. w niezwykle ambitnych planach budowy nowych fabryk pomp ciepła. Megafabryki powstają także w Polsce. Budujące je firmy kładą duży nacisk na wprowadzenie naturalnych czynników chłodniczych, które zastąpią f-gazy.

Kierunek na przyspieszenie wycofywania f-gazowych czynników chłodniczych w nowych urządzeniach chłodniczych i pompach ciepła nie może być zatem barierą w planowanym istotnym zwiększeniu produkcji pomp ciepła w Europie w najbliższych latach, a tym bardziej ‒ w eksploatacji już użytkowanych czy produkowanych pomp ciepła.

Paweł Lachman, prezes zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC)

PORT PC zwraca uwagę na jeszcze jedno ważne zagadnienie. Do przejścia na naturalne czynniki chłodnicze, np. R290, dobrze przygotowani są producenci pomp ciepła powietrze/woda (także polscy). Jednak przejście na naturalne czynniki chłodnicze stanowi wyzwanie techniczne dla producentów pomp ciepła gruntowych. Dlatego PORT PC opowiada się za przesunięciem o kilka lat terminów zakazów stosowania f-gazów wskazywanych w propozycji nowelizacji. Dałoby to producentom pomp gruntowych możliwość znalezienia odpowiednich rozwiązań technicznych.

Przeczytaj pełen komunikat PORT PC i dowiedz się, czy rozporządzenie F-gazowe utrudni serwis pomp ciepła!


Czy rozporządzenie f-gazowe utrudni serwis pomp ciepła?

Nowe rozporządzenie F-gazowe

16 stycznia 2024 r. w pierwszym czytaniu Parlament Europejski przyjął propozycję nowelizacji tzw. rozporządzenia F-gazowego. Wynikają z tego nowe uwarunkowania i obowiązki dla rynku pomp ciepła, klimatyzacji i urządzeń chłodniczych.

Czytaj o nowym rozporządzeniu F-gazowym w Strefie Instalatora!

Warto przeczytać także:

Leave a Comment