Ustawa F-gazowa. Których pomp ciepła dotyczy?

Ustawa F-gazowa. Których pomp ciepła dotyczy?

Wciąż można spotkać zdania, że dana pompa ciepła podlega lub nie podlega ustawie F-gazowej. W praktyce ustawa F-gazowa wymusza, by określone pompy ciepła instalował, serwisował czy kontrolował certyfikowany instalator. Przez „certyfikat” należy rozumieć certyfikat personalny, zwany certyfikatem F-gazowym lub uprawnieniem F-gazowym.