Kotły na pellet. Rośnie zainteresowanie

Cechy pelletów, co warto wiedzieć

Kotły na biomasę, a szczególnie kotły na pelet, są coraz chętniej wybierane i kupowane przez inwestorów. Interesują się nimi osoby budujące nowe domy, ale także beneficjenci programu “Czyste powietrze”. Z czego to wynika?

Kocioł na paliwo stałe ma średnią sprawność sezonową niższą niż np. kotły gazowe. Jego wskaźnik zapotrzebowania na energię końcową EK jest stosunkowo wysoki. Jednak jako jedno z nielicznych rozwiązań grzewczych jest w stanie samodzielnie spełnić wymogi standardu WT 2021 pod kątem wskaźnika EP. EP to roczne zużycie na m2 nieodnawialnej energii pierwotnej potrzebnej na ogrzewanie, chłodzenie, oświetlenie, wentylację oraz na produkcję c.w.u. Wynika to z obowiązującej metodyki obliczeniowej, podanej w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej [1]. Kocioł na biomasę ma niski współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej wi = 0,2 (a dla ciepła sieciowego z kogeneracji nawet wi = 0,15). Przykładowo dla sprężarkowej pompy ciepła (jako urządzenia pobierającego energię elektryczną z sieci) wi = 3.

Wysoka dotacja w “Czystym powietrzu” na kotły na pellet

Jak wynika z podsumowania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za lipiec 2021, w programie “Czyste powietrze” 22% wniosków dotyczyło zastosowania kotła na biomasę. Dodatkową zachętą dla inwestorów może być wysoki poziom dotacji w programie “Czyste powietrze”. Mowa o kotle na pelet o podwyższonym standardzie. Dotacja stanowi 45% kosztów dla podstawowego poziomu dofinansowania, natomiast aż 60% kosztów dla podwyższonego poziomu finansowania). Kocioł na pellet o podwyższonym standardzie musi jednak spełniać następujące warunki:

  • emisyjność cząstek stałych o wartości ≤ 20 mg/m3 (w odniesieniu do suchych spalin w temp. 0°C, 1013 mbar przy O2=10%);
  • certyfikat/świadectwo potwierdzające spełnienie wymogów dyrektywy ekoprojekt;
  • klasa efektywności energetycznej minimum A+ na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej;
  • przeznaczenie wyłącznie do spalania biomasy w formie pelletu drzewnego (urządzenia wielopaliwowe nie są kwalifikowane do dotacji);
  • automatyczne podawanie paliwa;
  • zakaz rusztu awaryjnego lub przedpaleniska (a także /brak możliwości montażu rusztu awaryjnego lub przedpaleniska);
  • spełnienie wymogów prawa miejscowego, np. uchwał antysmogowych, właściwych dla miejsca położenia budynku objętego dofinansowaniem.

Kotły na pelet są tańsze w eksploatacji?

Według analiz SPIUG wymiany starych urządzeń grzewczych na kotły na biomasę (głównie na pelet) stanowiły 46% wymian dokonanych w pierwszym kwartale 2021 r. W “Czystym powietrzu” nastąpiło także wycofanie dotacji dla kotłów węglowych. To także wpływa na rosnące znaczenie kotłów na biomasę (szczególnie na pelet) w wolumenie kotłów na paliwa stałe. Istotna jest też dostępność peletu i jego względnie stabilna cena, mimo rosnących cen drewna. W porównaniu do gazu czy prądu, nawet po nieuniknionej podwyżce cen, pelet pozostanie atrakcyjny kosztowo. Szczególnie będzie to widoczne, jeśli inwestor zakupi tańszy zapas latem).

Jak notuje SPIUG, kotły na biomasę od kilku kwartałów notują dwucyfrowy wzrost sprzedaży (nawet ok. 30-40% w pierwszej połowie 2021 r.), z wyraźnie dominującą pozycją kotłów na pelet.

Akty prawne

  1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.).
  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 376).

Warto przeczytać także:

Leave a Comment