Dodatek elektryczny

Dodatek elektryczny

Dodatek elektryczny stanowi jednorazowe świadczenie dla gospodarstw domowych, w których ogrzewanie elektryczne jest głównym źródłem ciepła. Wysokość dodatku elektrycznego uzależniona jest od poziomu konsumpcji energii w danym gospodarstwie domowym.

Wysokość dodatku elektrycznego została zróżnicowana w zależności od rocznego zużycia energii elektrycznej uprawnionego gospodarstwa domowego. Wynosi on 1 000 zł dla gospodarstw domowych zużywających do 5 MWh rocznie. Dla gospodarstw domowych zużywających powyżej 5 MWh rocznie, wysokość dodatku rośnie do 1 500 zł.

Warunkiem uzyskania wyższego dodatku jest wykazanie, że w 2021 roku przekroczono zużycie 5 MWh energii. Takim potwierdzeniem jest rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym, potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. Dla wszystkich odbiorców do otrzymania dodatku elektrycznego jest wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Deklarację do CEEB powinno się złożyć nie później 11 sierpnia 2022 roku.

Na które źródło ciepła przysługuje dodatek elektryczny – a na które nie?

Aby otrzymać dodatek elektryczny, odbiorca musi wskazać jako główne źródło ogrzewania urządzenie elektryczne. Najczęściej są to kotły elektryczne lub pompy ciepła. Może to być także nagrzewnica lub bojler. Jednak musi to być główne źródło ogrzewania. Jeśli bojler służy tylko do przygotowania c.w.u., nie może być traktowany jako podstawa do dodatku elektrycznego.

Dodatek elektryczny nie przysługuje, jeśli gospodarstwo domowe ma mikroinstalację PV – nawet jeśli korzysta z pompy ciepła lub kotła elektrycznego jako głównego źródła ogrzewania. Jeśli dane gospodarstwo domowe już uzyskało dodatek węglowy lub dodatek do innego źródła ciepła, również nie uzyska dofinansowania. Zgodnie z informacją ministerstwa klimatu i środowiska, również kupno paliwa stałego z udogodnieniami ustawowymi wyklucza wypłatę dodatku węglowego.

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego

Wniosek składa się na odpowiednim formularzu do swojego urzędu miasta lub gminy. Należy m.in. oświadczyć, że nie korzysta się z innych dodatków. Wniosek papierowy można złożyć osobiście w urzędzie lub wysłać go pocztą. Można także wypełnić go jako dokument elektroniczny. Wówczas trzeba wysłać dokument przez ePUAP (zobacz, jak założyć Profil Zaufany potrzebny do podpisania takiego wniosku). Czas na złożenie wniosku trwa do 1 lutego 2023 roku, a wypłaty (tylko na konto bankowe wskazane we wniosku) mają nastąpić do końca marca 2023 roku.

Akty prawne

  1. Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. 2022 poz. 2127).
  2. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego (Dz.U. 2022 poz. 2443)

Warto przeczytać także:

Leave a Comment