Długoterminowa Strategia Renowacji Budynków

Jak kupują instalatorzy

Rada Ministrów przyjęła ostateczną wersję Długoterminowej Strategii Renowacji Budynków. Dokument określa działania prowadzące do osiągania wysokiej efektywności energetycznej budynków do 2050 r.Polskie budynki w długim okresie powinny zostać zmodernizowane w sposób spójny z Falą Renowacji.

Większość budynków w Polsce wymaga termomodernizacji

Na potrzeby opracowania strategii dokonano przeglądu wszystkich budynków w Polsce zarówno publicznych i prywatnych. Wynika z niego, że w Polsce znajduje się 14,2 mln budynków, z czego niemal 40% to budynki mieszkalne jednorodzinne. Znaczna część budynków cechuje się niską efektywnością energetyczną i w kolejnych latach będzie wymagała termomodernizacji. Dane wskazują na duże zróżnicowanie efektywności energetycznej budynków zarówno pod względem ich przeznaczenia, jak i roku oddania do użytkowania. Budynki oddawane do użytku w XXI wieku charakteryzują się relatywnie wysoką efektywnością energetyczną, jednak starsze charakteryzują się wysokim zapotrzebowaniem na energię i wymagają termomodernizacji. Dotyczy to w szczególności budynków jednorodzinnych, dla których podstawowym źródłem ciepła pozostają kotły na paliwa stałe – informuje resort.

Plan termomodernizacji budynków w Polsce

Zgodnie ze strategią do 2050 roku szacowane jest przeprowadzenie około 7,5 mln inwestycji termomodernizacyjnych. 4,7 mln tych inwestycji stanowić będą głębokie termomodernizacje, prowadzone etapowo:

  • 2020-2030 – zaplanowano termomodernizację 236 tys. budynków rocznie;
  • 2030-2040 – 271 tys. budynków rocznie;
  • 2040-2050 – 244 tys. budynków rocznie.

Płytka termomodernizacja polega przede wszystkim na wymianie wysokoemisyjnego źródła ciepła, jakim jest np. kocioł na węgiel tzw. kopciuch, na ekologiczne urządzenie. Takie działanie jest podejmowane obecnie przede wszystkim w ramach programu Czyste Powietrze. Programy takie jak Stop Smog, Fundusz Termomodernizacji i Remontów oraz fundusze europejskie – to kluczowe publiczne programy mające na celu stopniowe dążenie do gospodarki neutralnej klimatycznie.

Głęboka termomodernizacja wiąże się z koniecznością dodatkowych działań, takich jak ocieplenie budynku, wymiana okien czy zamontowanie ekologicznego źródła ciepła. Ocena efektywności ekonomicznej płytkiej i głębokiej termomodernizacji potwierdza, że w obecnych warunkach rynkowych termomodernizacja jest opłacalna w znacznej części budynków.

Strategia zakłada średnie roczne tempo termomodernizacji na poziomie ok. 3,8%. Przyjęto założenie, że do 2050 roku 65% budynków osiągnie wskaźnik EP nie większy niż 50 kWh/m2·rok.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Źródła i dokumenty

  1. Informacja Ministerstwa Rozwoju i Technologii o przyjęciu Strategii
  2. Dokument Długoterminowa Strategia Renowacji Budynków

Warto przeczytać także:

Leave a Comment