Ulga termomodernizacyjna 2023 na urządzenia grzewcze i instalacje

ulga termomodernizacyjna 2023 na urządzenia i instalacje

Ulga termomodernizacyjna 2023 dotyczy rozliczeń rocznych PIT za 2022 r. Stanowi jedną z ulg podatkowych. Korzystają z niej właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych rozliczający PIT, ponoszący wydatki na materiałów budowlane, urządzenia i usługi związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Na liście są m.in. kolektory słoneczne, kotły kondensacyjne czy pompy ciepła.

Długoterminowa Strategia Renowacji Budynków

Długoterminowa Strategia Renowacji Budynków

Rada Ministrów przyjęła ostateczną wersję Długoterminowej Strategii Renowacji Budynków. Dokument określa działania prowadzące do osiągania wysokiej efektywności energetycznej budynków do 2050 r.Polskie budynki w długim okresie powinny zostać zmodernizowane w sposób spójny z Falą Renowacji.

Kotły węglowe bez ulgi termomodernizacyjnej

Kotły węglowe - koniec ulgi termomodernizacyjnej

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zmieniło rozporządzenie określające materiały, urządzenia i usługi, na które przysługuje ulga termomodernizacyjna. Z listy zniknęły kotły węglowe. A dokładniej, określenie “kocioł na paliwo stałe” zastąpiono określeniem “kocioł przeznaczony wyłącznie do spalania biomasy”.