Długoterminowa Strategia Renowacji Budynków

Jak kupują instalatorzy

Rada Ministrów przyjęła ostateczną wersję Długoterminowej Strategii Renowacji Budynków. Dokument określa działania prowadzące do osiągania wysokiej efektywności energetycznej budynków do 2050 r.Polskie budynki w długim okresie powinny zostać zmodernizowane w sposób spójny z Falą Renowacji.

Kotły węglowe bez ulgi termomodernizacyjnej

Kotły węglowe - koniec ulgi termomodernizacyjnej

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zmieniło rozporządzenie określające materiały, urządzenia i usługi, na które przysługuje ulga termomodernizacyjna. Z listy zniknęły kotły węglowe. A dokładniej, określenie “kocioł na paliwo stałe” zastąpiono określeniem “kocioł przeznaczony wyłącznie do spalania biomasy”.