Odwodnienie dachu płaskiego w systemie Geberit

Odwodnienie dachu płaskiego w systemie Geberit

Firma Geberit, będąca specjalistą w odwodnieniach dachów płaskich, od niemal 40 lat oferuje kompleksowe rozwiązania dla różnych konstrukcji dachów. Odwodnienie dachu płaskiego dobiera się odpowiednio do sytuacji budowlanej. Dostępne są podciśnieniowy Geberit Pluvia lub standardowy system konwencjonalny Geberit, jak również rozwiązania dla małych balkonów / loggi.

materiał Partnera Strefy Instalatora – firmy Geberit


Przez ostatnie 30 lat przekonywano budownictwo do systemu podciśnieniowego, wykazując jego zalety w porównaniu do systemów tradycyjnych. Większość zalet wynika z faktu, że system ten pracując na podciśnieniu jest w stanie odebrać bardzo duże ilości wody w niezwykle krótkim czasie. Zaleta ta łączy się także z minimalnym obciążeniem konstrukcji dachu. Przewody są całkowicie wypełnione wodą, więc mają zastosowanie mniejsze średnice. Dodatkowym atutem jest układanie kolektorów pod stropem bez spadku, a także, po przejściu z pionu w poziom, prowadzenie przewodów podciśnieniowych bez spadku nierzadko aż do pierwszej studzienki poza budynkiem. W znacznym stopniu obniża to koszty inwestycji i skraca czas wykonania instalacji i przyłączy.

Odwodnienie dachu płaskiego w systemie Geberit - elementy systemu podciśnieniowego
Wpust dachowy, kołnierz przyłączeniowy i króciec podciśnieniowego systemu odwodnień dachów Geberit Pluvia

Dzięki zaletom systemu podciśnieniowego, przez lata stosowania znacznie rozszerzono zakres jego aplikacji. Początkowo odgrywał rolę w odwadnianiu ogromnych powierzchni płaskich dachów w centrach logistycznych i handlowych. Obecnie jest powszechnie stosowany również w budynkach biurowych, mieszkalnych, a nawet w małych domach jednorodzinnych.

Trzeba jednak pamiętać, że każdy system ma pewne ograniczenia. Dotyczy to również systemów podciśnieniowych. Powstaje zatem pytanie: kiedy zastosować system konwencjonalny grawitacyjny?

Odwodnienie dachu płaskiego – kiedy stosować system grawitacyjny?

Takich sytuacji jest wiele, ale szczególne znaczenie mają:

  • zbyt mała powierzchnia zlewni, co skutkuje za małą ilość wody, aby zapewnić całkowite wypełnienie systemu (wpusty, rurociągi);
  • problem hałasu w budynkach mieszkalnych, gdzie nie ma możliwości prowadzenia kolektorów poziomych poza budynkiem, w ramach izolacji termicznej na dachu;
  • za małe wypełnienie przewodów, np małe zlewnie dachu zielonego, gdzie współczynnik spływu jest niski i wynosi 0,1 – 0,3;
  • odwodnienia wewnętrznych dziedzińców, gdzie istnieje zagrożenie spływu wody z ulicy;
  • odwodnienia balkonów, a także loggi.

We wszystkich tych przypadkach należy stosować system konwencjonalny grawitacyjny. W ofercie firmy Geberit znajdują się wysokiej klasy konwencjonalne wpusty dachowe, które gwarantują wykonanie bezpiecznego systemu odwodnienia dachu. Poniżej przedstawiono najważniejsze cechy systemu, dzięki którym zapewnia on skuteczne odwodnienie dachu płaskiego.

Wpusty Geberit są szczelnie łączone z hydroizolacją

Szczelność gwarantują wpusty dachowe Geberit dedykowane do pokrycia dachowego:

  • do pokryć bitumicznych o średnicy króćca ze stali nierdzewnej d90 i d110;
  • do hydroizolacji wykonanej z folii z króćcem d110 wykonanym z PE-HD.

Wysoka wydajność wpustów Geberit

Wpusty konwencjonalne Geberit zapewniają wyjątkowo wysoką wydajność niezależnie od tego, na jakim rodzaju dachu są zastosowane. Powierzchnię dachu odwadnianą za pomocą jednego wpustu Geberit (dla opadu q=300 l/(s*ha)) dla folii i dla bitumu pokazano w tabeli.

typ dachuwspółczynnik spływu
(α)
Fmax [m2]
dla wpustu d110
do hydroizolacji z folii
Fmax [m2]
dla wpustu d110
do pokryć bitumicznych
Fmax [m2]
dla wpustu d90
do pokryć bitumicznych
stromy, blacha, szkło1,0230200180
płaski (α< 15o)0,8 / 1,0290 / 230250 / 200230 / 180
żwirowy0,5480400360
zielony0,3 / 0,5770 / 460660 / 400610 / 360
Tabela. Powierzchnia dachu odwadniana za pomocą jednego wpustu Geberit (dla opadu q=300 l/s*ha) dla folii i dla bitumu.

Wpusty Geberit wykonane są z materiałów najwyższej jakości

Warto zwrócić uwagę na uszczelki, które odpowiadają za długotrwałą szczelność systemu. Firma Geberit stosuje wyłącznie uszczelki z wysokiej klasy EPDM, bez domieszek uplastyczniających. Takie uszczelki nie starzeją się, nie ulegają odkształcaniu czy zniszczeniu w zmiennych warunkach pracy, także w warunkach ekstremalnych (Afryka / Azja). Gwarantuje to ponad 50 letnią wytrzymałość systemu.

Wpusty Geberit są szczelnie łączone z paroizolacją

Połączenie wykonuje się za pomocą systemowych kołnierzy wykonanych ze stali nierdzewnej, z króćcem PE-HD o średnicach d90 i d110. Takie rozwiązanie gwarantuje zachowanie parametrów izolacji termicznej na dachu przez wiele lat.

Odwodnienia dachu płaskiego systemu Geberit sprawdzą się także na dachu zielonym/ odwróconym

Montaż wpustów na dachach zielonych, odwróconych możliwy jest dzięki systemowym studzienkom Geberit wykonanym z rur PE d315. Dopływ wody do wpustów osadzonych w studzienkach możliwy jest od góry poprzez kratkę lub z boku przez otwory fabrycznie nawiercone w studzience. Niewątpliwą zaletę tego rozwiązania stanowi kompletna oferta zawierająca również płytę odciążającą, dzięki czemu podczas pracy dachu (ruchy pionowe/poziome) studnia nie uszkodzi hydroizolacji, na której ją postawiono. W zależności od rodzaju dachu i jego przeznaczenia dostępne są dwa rodzaje wykończenia studzienki: lekkie do 300 kg i ciężkie do 1,5 tony. Istnieje zatem możliwość montażu wpustów Geberit również na dachu pełniącym rolę parkingu

Odwodnienie dachu płaskiego w systemie Geberit - zestaw wpustu dachowego
Zestaw wpustu dachowego Geberit z kołnierzem przyłączeniowym i elementem paroizolacji

W ofercie Geberit są również rozwiązania dla opadu ponadnormatywnego

Elementy spiętrzające montowane we wpustach Geberit umożliwiają wykonanie na dachu instalacji awaryjnej, która zabezpiecza dach przed opadem ponadnormatywnym, a ich wysokość przelewowa to tylko 45 mm. Zaletą tego rozwiązania jest możliwość montażu wpustów instalacji awaryjnej i podstawowej na tej samej rzędnej.

Wysoka odporność systemu rurowego Geberit

Wody opadowe „wzbogacone” są o substancje chemiczne różnego pochodzenia. Taki proces spowodowany jest zanieczyszczeniem powietrza atmosferycznego pyłami osadzającymi się na powierzchni dachu lub opadającymi na dach wraz z deszczem. W przypadku parkingu na dachu dochodzą również zanieczyszczenia powstające w wyniku (minimalnego) ruchu drogowego. Systemy kanalizacyjne Geberit odporne są na zanieczyszczenia znajdujące się w wodzie deszczowej, jak również na chemię stosowaną do odladzania dachów w zimie. Standardowo wpusty Geberit łączone są z systemem Geberit PE, a jeśli projektowany obiekt ma podwyższone wymagania akustyczne, to mogą być bezpiecznie łączone z jednym z systemów kanalizacji wyciszonej Geberit: Silent-db20, Silent-PP, Silent Pro.

Odwodnienie dachu płaskiego – skuteczność i bezpieczeństwo dzięki systemowi Geberit

Firma Geberit ma ponad 35 lat doświadczenia w projektowaniu i montażu systemów odwodnienia, zarówno konwencjonalnych jak i podciśnieniowych, nie tylko w Europie, ale na całym świecie. Niewątpliwie ogromnym wsparciem na każdym etapie budowy są dostępni w całej Polsce Doradcy Geberit.

Firma Geberit udziela 10-letniej gwarancji na wszystkie elementy systemu i jest jedynym producentem, który gwarantuje dostępność części zamiennych przez 25 lat od momentu zakończenia produkcji danej serii wpustów. Jest to wartość, którą docenić można dopiero po wielu latach, na etapie wykonywania remontu dachu.

Przykłady części zamiennych do zestawu wpustu dachowego Geberit

Warto przeczytać także:

Leave a Comment