Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Ważna informacja dla klientów: właściciele i zarządcy budynków będą musieli zgłaszać, czym je ogrzewają. Powstaje Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) – zgodnie ze znowelizowaną ustawą o wspieraniu termomodernizacji. CEEB oparta będzie o deklaracje właścicieli i zarządcy budynków. Będzie uzupełniana po kontrolach, np. kominiarskich czy inspekcji ochrony środowiska.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – baza źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach – ma służyć kontrolowaniu niskiej emisji. W CEEB znajdą się budynki jednorodzinne, mieszkalne wielolokalowe, usługowe i użyteczności publicznej). Obejmie ona źródła:

  • energii elektrycznej przeznaczonej do przygotowania c.w.u,
  • ciepła (w tym zasilanie z sieci ciepłowniczej),
  • spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej do 1 MW, czyli nie wymagającej pozwolenia.

CEEB docelowo uwzględni także informacje na temat udzielonej pomocy publicznej w zakresie termomodernizacji i wymiany kotłów. Dotyczy to dotacji na OZE, wymianę pieców, termomodernizację oraz dodatków: energetycznego, mieszkaniowego czy zasiłku celowego. Na podstawie przeglądów okresowych (np. kominiarskich) i kontroli (np. inspekcji ochrony środowiska) będzie uzupełniana na bieżąco. Baza ma objąć ok. 5-6 mln budynków.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków a obowiązki właścicieli budynków

Dla właścicieli i zarządców budynków oznacza to konieczność złożenia deklaracji do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (Art.27g pkt 1). Obowiązek składania deklaracji teoretycznie działa od 1 stycznia 2021 roku. Ruszy jednak dopiero po wdrożeniu systemu informatycznego, który pozwoli na składanie deklaracji online. Deklaracja będzie musiała zawierać:

  • imię inazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
  • adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
  • numer telefonu i adres e-mail właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu (o ile posiada);
  • informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.

Obowiązek ruszy, kiedy system informatyczny będzie gotowy (czyli minister poda o tym komunikat). Na złożenie deklaracji będzie 12 miesięcy dla właścicieli i zarządców budynków istniejących, a 14 dni od pierwszego uruchomienia źródła dla budynków nowych. Brak deklaracji we właściwym terminie skutkować będzie karą grzywny.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – kiedy start

Bazę będzie prowadzić Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. GUNB zaplanował ogłoszenie przetargu na system informatyczny na przełom marca i kwietnia 2021 roku. Funkcjonalności systemu będą uruchamiane stopniowo.

Jako pierwsze – jeszcze w 2021 roku – ma ruszyć zbieranie deklaracji od właścicieli i zarządców budynków. Kolejnym elementem będzie dodawanie danych przez osoby uprawnione (np. dokonujące kontroli kominiarskich, ochrony środowiska, gospodarki odpadami). Pilotaż w wybranych gminach rozpocznie się w drugiej połowie 2022 r. Budowa CEEB ma zakończyć się w 2023 roku. Tak zakłada umowa o dofinansowanie z UE. System będzie kosztował ok. 31 mln zł, 26 mln zł będzie pochodziło ze środków unijnych).

Akt prawny

[1] Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 2127)

Zdjęcie główne: Tatiana / Pexels

Warto przeczytać także:

Leave a Comment