Zbyt wysoka temperatura zimnej wody

Zbyt wysoka temperatura zimnej wody

Upały pokazują liczne problemy, także te związane z instalacjami sanitarnymi. Wśród tych mniej oczywistych jest zbyt wysoka temperatura zimnej wody w instalacji wodociągowej. Z różnych względów woda zimna, doprowadzana do punktu odbioru, okazuje się taka tylko z nazwy. Często ma za wysoką temperaturę. Użytkownicy odczuwają to jako uciążliwość, ale poważnym problemem mogą być sprawy higieniczne.

Zakłada się czy nawet powszechnie przyjmuje, że temperatura zimnej wody wodociągowej wynosi 10oC. Taką wartość przyjmuje się do obliczeń zużycia energii na przygotowanie c.w.u. zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku [1]. Nie istnieje jednak żaden zapis, który regulowałby temperaturę zimnej wody. Tym bardziej brakuje przepisów, które wskazywałyby, jak zabezpieczyć rury pod kątem zapewnienia odpowiedniej temperatury.

Tymczasem zbyt wysoka temperatura zimnej wody wodociągowej może sprzyjać rozwojowi bakterii Legionella pneumophila. Bakteria ta rozwija się w zastoiskach wody o temperaturze 20-60oC (najlepsze warunki ma w temperaturze 35-50oC). Dlatego może się okazać problemem pojawiającym się nie tylko w instalacji c.w.u.

W przepisach nie ma np. nakazu izolowania przewodów wody zimnej. Brak ten może spowodować problem z nagrzewaniem wody zimnej od wody ciepłej. Przewody ciepłej i zimnej wody w budynkach biegną zwykle w jednym szachcie, tuż obok siebie. Nocą jest to szczególny problem. Następuje stagnacja wody, co sprzyja podnoszeniu jej temperatury, ale także stwarza bakteriom Legionella pneumophila dobre warunki do rozwoju. Dodatkowe zyski ciepła pochodzą z kumulacji w materiałach konstrukcyjnych, z których wykonane są przegrody budynku. Należy uwzględnić także, że woda wodociągowa nie ma stałej temperatury na wyjściu z zakładu uzdatniania. Przykładowy zakres zmian temperatury w samej sieci wynosi: 3-18oC (wodociąg białostocki), 2-20oC (wodociąg krakowski), 0-26oC (wodociąg warszawski) [2, 3]. Zmiany te jednoznacznie wiążą się z temperaturą powietrza zewnętrznego [3].

Warto zajrzeć

  1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (DzU 2015, poz. 376).
  2. Chmielewska A., Szulgowska-Zgrzywa M., Bartnicki G., Danielewicz J.: Zapotrzebowanie na energię cieplną do przygotowania c.w.u. w budynku mieszkalnym. Rynek Instalacyjny 11/2016.
  3. Kwietniewski M., Miszta-Kruk K., Piotrowska A.: Wpływ temperatury wody w sieci wodociągowej na jej awaryjność w świetle eksploatacyjnych badań niezawodności, Czasopismo Techniczne „Środowisko” nr 1/2011, Wyd. Politechniki Krakowskiej, s. 113–127.
  4. Drabecka Marzena, Mróz Kazimierz: Rozwiązania ponadstandardowe w instalacjach wodnych. „Warunki Techniczne” nr 3 [44]/2022.

Warto przeczytać także:

Leave a Comment