Kanały wentylacyjne dla systemu rekuperacji

Widok kanałów spiro od środka

Prawidłowy dobór i wykonanie kanałów wentylacyjnych dla systemu rekuperacji ma duży wpływ na to, czy uda się wykorzystać wszystkie zalety centrali rekuperacyjnej. Kanały wentylacyjne muszą być prawidłowo dobrane do każdej inwestycji i jej możliwości technicznych.

Do rekuperacji najczęściej używa się sztywnych rur stalowych Spiro (odchodzi się od stalowych kanałów elastycznych typu flex) lub giętkich rur z tworzywa sztucznego – najczęściej polietylenu – w systemie rozdzielaczowym.

Kanały wentylacyjne stalowe

Kanały wentylacyjne stalowe dostępne są jako sztywne rury, zwane Spiro oraz jako kanały elastyczne (flex). Nie zaleca się montażu tych ostatnich. Łatwo podczas montażu je zagiąć czy wręcz uszkodzić, przez co nie uda się uzyskać prawidłowego przepływu powietrza. Przez to, że nie mają gładkich ścian wewnętrznych, cechują się większymi oporami i są podatne na zasiedlanie przez mikroorganizmy. Utrzymanie ich w czystości jest trudne.

Dlatego zaleca się zastosowanie dobrych (od renomowanego producenta) rur Spiro o przekroju okrągłym. Wykonane jako rury stalowe ocynkowane, są one trwałe, odporne na uszkodzenia mechaniczne, a także łatwe do utrzymania w czystości (można je wyczyścić mechanicznie) i niepalne. Planując instalację na takich kanałach, warto zwrócić uwagę na to, że zajmują one stosunkowo dużo miejsca (mają średnicę od 80 do 120 mm). Ma to szczególne znaczenie w przypadku montażu rekuperacji w istniejącym budynku. Instalacja może wówczas wymagać zabudowy płytami G-K.

Należy także zwrócić uwagę na szczegóły prawidłowego wykonania instalacji, np.:

  • zastosowanie do cięcia kanałów specjalnych nożyc do blachy. W przypadku przycięcia rur szlifierką kątową można uszkodzić ocynk, więc na niezabezpieczonych przyciętych krawędziach można dojść do korozji rur;
  • należy zapewnić szczelność połączeń między odcinkami rur oraz w miejscach montażu kształtek. Połączenia takie należy wykonywać z odpowiednimi uszczelkami, a z zewnątrz użyć specjalnych taśm uszczelniających, prawidłowo je wykonując. Odpowiednio szczelne połączenie należy wykonać także na podłączeniu kanałów do króćców centrali rekuperacyjnej;
  • konieczne jest odpowiednie ustawienie kanałów i ich podwieszenie oraz zaplanowanie i prawidłowe wykonanie otworów rewizyjnych;
  • kanały stalowe wymagają izolacji. Zapobiega ona stratom ciepła (dzięki temu odzysk ciepła ma najwyższą efektywność) oraz kondensacji pary wodnej, a także zapewnia ochronę akustyczną.

Izolowanie kanałów stalowych

Izolację należy wykonać na całej długości rur, niezależnie od tego, czy są prowadzone w przestrzeni izolowanej. Należy zwrócić szczególną uwagę na zaizolowanie miejsc łączenia i kształtek. Istnieją specjalne rozwiązania izolacyjne przeznaczone do tego celu. O minimalnej grubości izolacji cieplnej – przy założeniu, że λ = 0,035 W/(m·K) – mówi załącznik nr 2 do Warunków Technicznych (tabela), a szczegółowe wskazówki, jak dobrać grubość izolacji dla danej instalacji można znaleźć w ciekawym artykule na portalu Izolacje. com.

Kanały wentylacyjne z tworzywa

Jeśli inwestycja wymaga kanałów o mniejszych średnicach lub elastycznych (np. ze względu na brak miejsca), warto zastosować kanały elastyczne z tworzywa sztucznego. Wykonuje się je najczęściej z wysokowytrzymałego polietylenu (PE). Średnice kanałów elastycznych wynoszą zwykle 63, 75 i 94 mm – dokładne wielkości zależą od producenta. Można ja zatem łatwo ukryć w stropie i zajmują mało miejsca. Dzięki elastyczności można je poprowadzić praktycznie pod każdym kątem, co wyraźnie upraszcza montaż. Tworzywowe kanały elastyczne stanowią element systemu instalacyjnego, obejmującego także rozdzielacze i puszki rozprężne.

Kanały elastyczne z tworzywa z rodzielaczami od różnych producentów. Zdjęcia pochodzą od firm: Ventermo, Flop System, Alnor.

Kanał taki ma dwie warstwy – gładką wewnętrzną i karbowaną zewnętrzną. Dzięki temu, w takich kanałach nie ma dużych oporów przepływu, a jednocześnie wyróżnia je wysoka elastyczność. Kanał elastyczny cechuje się dobrą izolacyjnością akustyczną i cieplną. Na rynku coraz częściej pojawiają się kanały tzw. higieniczne. Mają wewnątrz powłokę natryskową z jonami srebra. Zapewnia ona ochronę antybakteryjną i zapobiega rozwojowi grzybów. Kanał powinien mieć jak najwyższą klasę szczelności, potwierdzoną badaniem zgodnie z normą PN-EN 12237:2005.

Kanały elastyczne mają pewne ograniczenia przepustowości, mogą okazać się droższe niż kanały Spiro oraz nie można ich uznać za niepalne. Ogranicza to ich zastosowanie do domów jednorodzinnych i pojedynczych mieszkań stanowiących odrębne lokale.

Warto przeczytać także:

Leave a Comment