Polityka Energetyczna Polski do 2040 r. (PEP2040). Nadchodzi aktualizacja

Polityke Energetyczna Polski 2040

Sytuacja geopolityczna sprawiła, że rząd chce „zneutralizować lub ograniczyć ryzyka związane z potencjalnymi sytuacjami kryzysowymi w kraju oraz na arenie międzynarodowej”. Temu celowi ma służyć nowa Polityka Energetyczna Polski do 2040 r. Rząd właśnie przyjął założenia do aktualizacji tego strategicznego dokumentu.