Mikroinstalacja i mała instalacja – nowa definicja

Mikroinstalacja OZE - nowa definicje wkrótce w ustawie o OZE

Mikroinstalacja i mała instalacja to pojęcia zawarte w ustawie o odnawialnych źródłach energii. Rząd planuje nowelizację tej ustawy i pozornie niewielką zmianę definicji tych pojęć. Zmiana ta spowoduje jednak bardziej sprawiedliwy dostęp do dotacji do mikroinstalacji i małych instalacji.

Mikroinstalacja i mała instalacja – stan obecny

Definicja pojęć „mikroinstalacja” i „mała instalacja” zamieszczono w ustawie o odnawialnych źródłach energii. Pojęcia te zawierają maksymalną zainstalowaną moc elektryczną tych instalacji oraz warunek przyłączenia do sieci elektroenergetycznej o napięciu do 110 kV. Definicje te pojawiają się np. w programach dotacyjnych.

Zgodnie z art. 2. pkt. 19 przez mikroinstalację należy rozumieć:

– instalację odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest nie większa niż 50 kW;

Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Natomiast w art. 2 pkt. 18 małą instalację zdefiniowano jako:

– instalację odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 kW i nie większej niż 1 MW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu większej niż 150 kW i mniejszej niż 3 MW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest większa niż 50 kW i nie większa niż 1 MW;

Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Jeśli zatem prosument albo przedsiębiorca chce korzystać z własnej instalacji OZE (nie podłączonej do sieci), obecnie nie jest ona traktowana jako mikroinstalacja lub mała instalacja. Zatem inwestor nie może liczyć na dotację do takiej instalacji.

Pięć ważnych nowych słów

W zaproponowanej przez rząd nowelizacji ustawy o OZE definicje mikroinstalacji i małej instalacji ulegają zmianie. Zmiana ta polega na dodaniu po słowach „110 kV” frazy „lub nieprzyłączoną do sieci elektroenergetycznej”. Oznacza to, że po nowelizacji jako mikroinstalacja lub mała instalacja będzie traktowana także instalacja tzw. off-grid (nie podłączona do sieci, zwana też wyspową). Oznacza to, że instalacje wyspowe także będą mogły podlegać programom dofinansowania, które posługują się tymi definicjami. Będzie to jednak możliwe dopiero po wejściu w życie znowelizowanej ustawy, na zasadach określonych w programach dotacyjnych.

Gdzie jest nowa definicja?

Nowelizację ustawy o OZE przewiduje Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców. Projekt ten wraz z całą historią prac można znaleźć na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego. W projekcie ustawy zamieszczono także pewną istotną nowelizację prawa budowlanego.

Warto przeczytać także:

Leave a Comment