Klimatyzatory z funkcją grzania a ulga termomodernizacyjna

Klimatyzatory z funkcją grzania a ulga termomodernizacyjna 2023

Ulga termomodernizacyjna za 2023 rok może obejmować pompę ciepła powietrze/powietrze, czyli klimatyzator z funkcją grzania. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśniał w wielu interpretacjach indywidualnych, jakie warunki trzeba spełnić, by urządzenie to mogło podlegać uldze termomodernizacyjnej.

Ulga termomodernizacyjna przysługuje właścicielowi/współwłaścicielowi istniejącego domu jednorodzinnego, który przeprowadził w nim przedsięwzięcie termomodernizacyjne [1]. Ważne jest to, by być podatnikiem podatku dochodowego:

 • opłacającym podatek według skali podatkowej, 19% stawki podatku;
 • opłacającym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych [1] każe szukać definicji w ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o CEEB [2]. Ustawa ta mówi, że przedsięwzięcia termomodernizacyjne są to przedsięwzięcia, których przedmiotem jest:

 • a) ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej […];
 • b) ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej. Jednocześnie budynek, do którego dostarczana jest energia, musi spełniać wymagania w zakresie oszczędności energii lub muszą zostać podjęte działania pozwalające na zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do budynków;
 • c) wykonanie przyłącza technicznego do centralnego źródła ciepła, związane z likwidacją lokalnego źródła ciepła i zmniejszeniem kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynku;
 • d) całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Zatem jeśli klimatyzator stanowi przynajmniej część systemu grzewczego, może spełniać warunki zawarte w podpunkcie a) lub w podpunkcie d). W innych przypadkach (kiedy po prostu użytkownik zamontował klimatyzację i teraz chce ją odliczyć od podatku) nie ma takiej możliwości.

Ulga termomodernizacyjna 2023 może obejmować pompy ciepła powietrze/powietrze

Klimatyzator z funkcją grzania nie znajduje się w wykazie zawartym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacja przedsięwzięć termomodernizacyjnych [3]. Wykaz ten zawiera natomiast:

 • w punkcie materiały budowlane i urządzenia: podpunkt 11 – pompa ciepła wraz z osprzętem,
 • w punkcie usługi : podpunkt 10 – montaż pompy ciepła.

Jeśli zatem podatnik dysponuje fakturą na urządzenie wystawioną przez czynnego płatnika VAT oraz potrafi wykazać, że jednocześnie:

 • klimatyzator z funkcją grzania jest pompą ciepła (np. jest zbudowany jak inne pompy ciepła), pracuje w trybie pompy ciepła lub ma pompę ciepła wbudowaną;
 • montaż klimatyzatora z funkcją grzania był elementem przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

wówczas ma prawo odliczyć klimatyzator z funkcją grzania od podstawy opodatkowania. W interpretacjach indywidualnych dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej

Co bardzo ważne, nie można odliczyć wydatków, na które uzyskano dotację w programie „Czyste Powietrze” lub innym. W takim przypadku od podatku można odliczyć tylko tę część wydatków, których dotacja nie objęła. Żeby skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, nie można także np. wliczyć zakupu urządzenia w koszty uzyskania przychodu.

W którym roku można odliczyć wydatek na klimatyzatory z funkcją grzania?

Jak podał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji:

Wydatki podlegające odliczeniu w ramach omawianej ulgi należy rozliczyć w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym zostały poniesione zgodnie z art. 26h ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z literalnym brzmieniem art. 26h ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika podlega odliczeniu w kolejnych latach.

interpretacja indywidualna KIS z 23.03.2023

Jeśli zatem klimatyzator z funkcją grzania został kupiony w 2023 r., trzeba go rozliczyć w zeznaniu podatkowym za 2023 r. Obowiązuje to nawet, jeśli urządzenie nie zostało jeszcze zamontowane. Jednocześnie jednak, przedsięwzięcie termomodernizacyjne trzeba ukończyć w ciągu 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Tylko w przypadku, kiedy kwota odliczenia jest wyższa niż roczny dochód, można ją odliczyć w kolejnych latach. Z tej możliwości można skorzystać nie dłużej niż przez 6 lat.

Ulga termomodernizacyjna 2024 – akty prawne i źródła

 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity)
 2. Ustawa z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2023 r. poz. 2496.).
 3. Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 273).
 4. Interpretacje indywidualne Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, np. interpretacja z dnia 28.03.2023, dostępna na stronach systemu informacji celno-skarbowej EUREKA.

Warto przeczytać także:

Leave a Comment