Ciepłe Mieszkanie. Co wiemy o założeniach i planach do programu

Ciepłe Mieszkanie

„Ciepłe Mieszkanie” to nowy program priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Start programu zapowiedziano wstępnie na połowę 2022 r. Obecnie trwają prace koncepcyjne. Na podstawie informacji od NFOŚiGW przekazujemy podstawowe założenia oraz plany.

Celem programu „Ciepłe Mieszkanie” będzie wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej lokali mieszkalnych (uwaga, nie usługowych!) znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. Program wesprze zastosowanie:

  • ogrzewania elektrycznego,
  • pompy ciepła,
  • kotła gazowego kondensacyjnego,
  • kotła na pellet drzewny albo
  • podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła.

Dodatkowo wsparcie ma obejmować także: wykonanie instalacji c.o. i c.w.u., wymianę okien i drzwi, wentylację mechaniczną, dokumentację projektową.

Program zrealizuje NFOŚiGW. Fundusze wojewódzkie będą prowadziły nabór dla gmin. Z kolei po otrzymaniu dofinansowania gminy te będą prowadziły nabór dla swoich mieszkańców. Odbiorcami i beneficjentami końcowymi będą osoby fizyczne właściciele/współwłaściciele lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Zaplanowano dla nich następującą intensywność dofinansowania:

  • podstawowy poziom dofinansowania – do 30% kosztów kwalifikowanych (k.kw.) przedsięwzięcia;
  • podwyższony poziom dofinansowania – do 60% k.kw.;
  • najwyższy poziom dofinansowania – do 90% k.kw.

Intensywność dofinansowania ma być o 5 punktów procentowych wyższa dla przedsięwzięć realizowanych w miejscowościach znajdujących się na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin. Nie określono jeszcze kwot dofinansowania.

W styczniu 2022 roku, zapowiadając program, NFOŚiGW wskazał też, że w drugim etapie programu beneficjentami będą mogły być także wspólnoty mieszkaniowe. Takie działania prowadzono w programach pilotażowych w województwach zachodniopomorskim i dolnośląskim, a także w Pszczynie na Śląsku.

Ponieważ program „Ciepłe Mieszkanie” nie został jeszcze zatwierdzony, jego poszczególne założenia mogą ulegać zmianom. Start naboru dla gmin zaplanowano natomiast na połowę 2022 r.

Opracowano dzięki informacjom od NFOŚiGW (dziękujemy!) oraz komunikatu PAP z 1 stycznia 2022 r., w którym zapowiedziano program „Ciepłe Mieszkanie”.

Warto przeczytać także:

Leave a Comment