Rok 2029. Zakaz sprzedaży kotłów gazowych?

Koniec kotłów gazowych? To na razie propozycja!

REPowerEU – plan Komisji Europejskiej opiera się na ambitnych celach dotyczących pomp ciepła. Cele te wymagają zainstalowania w UE około 20 milionów pomp ciepła do 2026 r. i prawie 60 milionów do 2030 r. Jest to niezbędne by zwiększać bezpieczeństwo energetyczne UE poprzez ograniczenie zużycia paliw kopalnych z Rosji.

Zwiększenie wykorzystania pomp ciepła ma kluczowe znaczenie dla zmniejszenia zużycia gazu ziemnego do ogrzewania i chłodzenia domów, budynków i przemysłu. Co więcej, w towarzyszącym komunikacie „EU Save Energy” Komisja proponuje środki, które mają przyspieszyć wdrożenia pomp ciepła. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują surowsze wymagania w zakresie efektywności energetycznej budynków oraz zmiany w wymogach ekoprojektu.

Podjęte przez KE środki mają doprowadzić do zaprzestania stosowania „samodzielnych” kotłów na paliwa kopalne (np. gazowych, węglowych i olejowych) najpóźniej do 2029 r. Dopuszczalne będzie zastosowanie wysoko efektywnych rozwiązań hybrydowych, czyli pomp ciepła z kotłami gazowymi. W dokumencie zapowiedziane jest też zaostrzenie wymagań dotyczące efektywności energetycznej nowych budynków. Ciekawe z tego punktu widzenia jest też przewidywane zachęcenie europosłów do przyspieszenia terminu zakończenia udzielania dotacji publicznych na kotły wykorzystujące paliwa kopalne w budynkach z 2027 r. na 2025 r.

Wprowadzenie propozycji daty końca sprzedaży kotłów na paliwa kopalne w 2029 ma bardzo kluczowe znaczenie dla branży grzewczej w Polsce i jest ważnym krokiem milowym, który pokazuje jednoznacznie i konsekwentnie obrany kierunek zmian w ogrzewaniu budynków. Jednocześnie propozycja Komisji dotycząca zakazu dofinansowania od 2025 kotłów na paliwa kopalne będzie mieć istotne znaczenie w kwestii przyszłych zmian w programie Czyste Powietrze.

Paweł Lachman, prezes zarządu PORT PC

Komisja Europejska przedstawiła dziś wiele dobrych elementów układanki, ale nie stworzyła spójnego obrazu sytuacji w dziedzinie ogrzewania i chłodzenia. Europa potrzebuje strategii w zakresie pomp ciepła, a branża pomp ciepła unijnego akceleratora, który przyspieszy ich wdrażanie i pomoże Europejczykom szybciej zrezygnować z paliw kopalnych.

Thomas Nowak, sekretarz generalny Europejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła (EHPA)

Leave a Comment