Sterylis – polskie urządzenie pomaga w usuwaniu koronawirusa

Polskie urządzenie Sterylis usuwa koronawirusa

Urządzenie Sterylis usuwa cząsteczki wirusa SARS-CoV-2 obecne w powietrzu w zamkniętych pomieszczeniach, z których korzystają ludzie. Potwierdzjaa to badania na oddziałach covidowych szpitali w Bochni i Krakowie.

Sterylis oczyszcza powietrze za pomocą dwóch filtrów. Dezynfekuje powietrze wewnątrz urządzenia promieniowaniem UV-C o długość fali 254 nanometrów i o dawce większej niż potrzeba do dezaktywacji koronawirusa. Co ważne, urządzenie jest bezpieczne – promienie UV-C nie wychodzą poza urządzenie i nie działają bezpośrednio na przykład na skórę czy oczy pacjentów. Może również sterylizować powierzchnie i powietrze ozonem (O3) i deozonować, tj. przyśpieszać proces rozpadu ozonu do tlenu (O2).

Badania Sterylis w prawdziwych warunkach

Urządzenie poddano badaniu skuteczności pod kątem dezynfekcji powietrza. Badania odbyły się niezależnie w Szpitalu im. bł. Marty Wieckiej w Bochni oraz w Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie. Szczegółowej analizie poddano próbki powietrza, filtry urządzeń oraz maseczki i bezpośrednie otoczenie pacjentów hospitalizowanych na salach chorych – przed i po dezynfekcji powietrza.

Zapobiegają infekcjom między pacjentami

Uzyskane wyniki potwierdziły, że Sterylis skutecznie niszczy w prawdziwych warunkach wirusa SARS-CoV-2. Specjaliści z obu szpitali mówią, że urządzenie pozwala prowadzić ciągłą (24h/7) dezynfekcję powietrza w pomieszczeniach, w których przebywają ludzie. W miejscach, gdzie działają, nie ma transmisji poziomej, czyli przypadków infekcji pomiędzy chorymi, które wcześniej zdarzały się często. Szpitale chwalą też prostotę obsługi urządzenia. Dzięki temu, że nie trzeba stosować fumigacji, maleją koszty.

Dobre nie tylko na SARS-CoV-2

Skuteczność metod zastosowanych w urządzeniu zbadano także w warunkach laboratoryjnych w odniesieniu do innych patogenów. W badaniach laboratoryjnych potwierdzono, że Sterylis redukuje w powietrzu liczbę grzybów, pleśni i bakterii. Ważne, że usuwa także bakterie lekooporne, odpowiedzialne za tzw. zakażenia szpitalne.

Sterylis to urządzenie produkowane przez małopolską firmę technologiczną Miloo Electronics, działającą w sektorze elektroniki, optoelektroniki i automatyki sterowania.

Warto przeczytać także:

Leave a Comment