Separator hybrydowy z patentem europejskim

Firma Delfin uzyskała pierwszy europejski patent dla separatorów hybrydowych węglowodorów. To innowacyjne rozwiązanie polskiej firmy polega m.in. na zastosowaniu podwójnego układu rozdzielającego ciecze lekkie z wykorzystaniem procesu flotacji i koalescencji.

Nowe separatory charakteryzują się bardzo wysoką efektywnością działania w odniesieniu do stężenia substancji ropopochodnych. Wymagania normy PN-EN 858-1 stanowią, by stężenie substancji ropopochodnych nie przekraczało 5 mg/dm3. Hybrydowy separator Delfin pozwala na obniżenie stężenia węglowodorów do wartości poniżej 0,1 mg/dm3 – jest to redukcja zanieczyszczań 50 razy większa od wskazanej w normie!

Hybrydowe separatory firmy Delfin oferowane są w dwóch wariantach – jako polietylenowe i betonowe. Przepływ nominalny wynosi od 3 do 200 l/s.

Dzięki skuteczności w separacji węglowodorów zyskały rekomendację i referencje m.in. prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Heidricha – autorytetu w dziedzinie wodociągów i kanalizacji.

Warto przeczytać także:

Leave a Comment