Usuwanie zawiesin z instalacji grzewczej

Istotnym wskaźnikiem jakości wody są zawiesiny, które mogą być zarówno obecne w wodzie surowej, jak i powstawać w wyniku usuwania niepożądanych substancji. Muszą być one usunięte na przewodzie powrotnym przed źródłem ciepła, by nie uszkodzić wymiennika ciepła czy pompy obiegowej. Zawiesiny usuwa się metodami mechanicznymi, wspomaganymi przez dodatkowe procesy fizyczne, takie jak oddziaływanie pola magnetycznego.

Filtry siatkowe (skośne) zatrzymują większe zanieczyszczenia, a o ich doborze decyduje głównie wielkość oczka siatki. Mają formę gotowych zespołów, które mocuje się w instalacji np. za pomocą gwintów.

Separatory przeznaczone są do usuwania zanieczyszczeń mechanicznych, takich jak drobne cząstki piasku czy produkty korozji, w tym zanieczyszczenia ferromagnetyczne. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu pierścienia magnetycznego z wykorzystaniem magnesu neodymowego. Separator może też zmniejszać prędkość przepływu i powodować zawirowanie przepływającego czynnika, dzięki czemu zanieczyszczenia wytrącają się bardziej skutecznie, bez powodowania dodatkowych oporów przepływu. Dzięki połączeniu filtracji, osadzania grawitacyjnego i oddziaływania pola magnetycznego zawiesiny gromadzone są w komorze, z której usuwa się je poprzez zawór spustowy, do którego podłącza się wąż upustowy.

Do usuwania zawiesin producenci proponują także rozwiązania kompaktowe, przeznaczone przede wszystkim do zastosowań domowych i bezpośredniej ochrony kotła. Takie urządzenia nie wymagają dużej przestrzeni montażowej, są estetyczne (dzięki czemu mogą być zamontowane w pomieszczeniach ogólnodostępnych) i łatwe w montażu i obsłudze.

Warto przeczytać także:

Leave a Comment