Uprawnienia budowlane – czy mogą je uzyskać instalatorzy?

Uprawnienia budowlane - czy mogą je uzyskać instalatorzy?

Czy doświadczony majster z ogromną wiedzą i wieloletnią praktyką może uzyskać uprawnienia budowlane? Czy taka możliwość istnieje dla absolwenta technikum, czy też musi on skończyć studia? Wyjaśniamy, jakie uprawnienia budowlane są dostępne dla osób ze średnim wykształceniem technicznym.

Uzyskanie uprawnień budowlanych pozwala na pełnienie samodzielnej funkcji w budownictwie. Mówiąc językiem formalnym, taka samodzielna funkcja to działalność związana z fachową oceną zjawisk technicznych lub samodzielnym rozwiązywaniem zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych. W praktyce uprawnienia budowlane pozwalają albo na projektowanie, albo na kierowanie robotami budowlanymi.

Zasady zdobywania uprawnień budowlanych określa Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019 poz. 831).

Uprawnienia budowlane dla techników i mistrzów

Oto, jakie warunki trzeba spełnić, żeby uzyskać uprawnienia budowlane:

 • tytuł zawodowy technika lub mistrza w określonej specjalności (nie wystarczy doświadczenie, nawet jeśli wiedza i umiejętności praktyczne przewyższają te, które można uzyskać w szkołach);
 • czteroletnia, odpowiednio udokumentowana praktyka zawodowa;
 • egzamin zdany przed okręgową komisją kwalifikacyjną Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Niezbędne wykształcenie

O nadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie mogą odbywać się technicy. Muszą to jednakże być osoby wykształcone w odpowiedniej specjalności, to znaczy:

 • urządzeń sanitarnych
 • sieci wodnych i kanalizacyjnych
 • energetyk
 • sieci cieplnych
 • inżynierii środowiska i melioracji
 • gazownictwa
 • instalacji gazowych
 • sieci gazowych
 • instalacji i urządzeń sanitarnych
 • sieci i instalacji urządzeń sanitarnych.

Praktyka zawodowa a uprawnienia budowlane

Nie wystarczy doświadczenie zawodowe, choćby i wieloletnie. “Praktyka”, którą odbywa się na potrzeby uprawnień budowlanych, musi przebiegać pod kierunkiem osoby z właściwymi uprawnieniami. Musi też zostać odpowiednio udokumentowana.

 • Praktyka po 2014 roku wymaga potwierdzenia przez oświadczenie osoby, która ma odpowiednie uprawnienia budowlane i jest członkiem PIIB. Wzór oświadczenia oraz zbiorcze zestawienie praktyk zawiera rozporządzenie.
 • Jeśli praktyka zawodowa odbyła się w latach 1995-2014, konieczne jest przedstawienie książki praktyki zawodowej.
 • Dla praktyk odbytych przed 1995 rokiem, konieczne jest zaświadczenie wydane przez jednostkę, w której odbywała się ta praktyka.

Egzamin na uprawnienia budowlane

Egzaminy odbywają się oddziałach Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w miastach wojewódzkich dwa razy do roku (tzw. sesja jesienna i sesja wiosenna), choć podczas pandemii sesje przesuwa się na kolejne terminy. Składa się z części pisemnej (test) i ustnej. Sprawdza znajomość procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej.

Egzamin jest odpłatny (2000 zł – kwalifikacja + egzamin). Do egzaminu można przystąpić pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań formalnych. Egzamin ogłasza się na 90 dni wcześniej przez odpowiedni oddział Izby. Wówczas Izba podaje też termin składania wniosków o nadanie uprawnień, a także wykaz przepisów obowiązujących na egzaminie. Wszystkie wiadomości oddział izby udostępnia na swoich stronach www.

Zdjęcie: Pixabay / Pexels

Warto przeczytać także:

One Thought to “Uprawnienia budowlane – czy mogą je uzyskać instalatorzy?”

 1. JAN

  MAM UPRAWNIENIA BUDOWLANE W ZAKRESIE NADZOROWANIA KONTROLOWANIA B UDOWY I ROBOT WYTWARZANIA KONSTRUKCYJNYCH ELEMENTOW I BADANIA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKOW WSZELKICXCH ORAZ ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH ZDOBYTE W 1980 R CZY MOGE DOKONYWAC KONTROLI I WPISOW URZADZEN SANITARNYCH GDZIE UKONCZYLEM TECHNIKUM BUDOWLANE O SPECJALNOSCI SANITARNEJ DYPLOM. ZCEKAM NA POZYTYWNE WIESCI BADZ TAKIE SOBIE.

Leave a Comment