Czy istnieje alternatywa dla rosyjskiego gazu?

Czy istnieje alternatywa dla rosyjskiego gazu

Sankcje gospodarcze nałożone przez Unię Europejską na Moskwę będą miały, według słów rosyjskiego wicepremiera Alexandra Novaka, „katastrofalne konsekwencje”. Rosja grozi odcięciem Nord Stream 1 w przypadku nałożenia embarga na rosyjską ropę. Nic dziwnego, że pojawiają się pytania, czy istnieje alternatywa dla rosyjskiego gazu.

materiał powstał w oparciu o dane i analizę portalu Statista

Obecnie dostawy z Rosji pokrywają ok. 40% zapotrzebowania UE na gaz ziemny. Dlatego w przypadku zakręcenia rosyjskiego kurka Europa musiałaby znaleźć poważną alternatywę – na przykład dostawy skroplonego gazu ziemnego (LNG) drogą morską. Głównymi dostawcami LNG w 2020 r. były (według statystyk BP) Australia, Katar i Stany Zjednoczone. Choć Katar jest najbliżej Europy, do dyspozycji Europy mogłoby pozostać 10% zasobów eksportowych tego kraju, ponieważ na pozostałą część Katar ma już kontrakty długoterminowe. Dodatkowo, UE do tej pory była dość ostrożna w kontaktach handlowych z tym państwem z powodu działań antymonopolowych oraz naruszenia praw człowieka.

Alternatywa dla rosyjskiego gazu – bałtycki LNG?

Niemcy zapowiedziały już budowę pierwszych w tym kraju terminali LNG na wybrzeżu północnym. Dostawy LNG działają już na południu Europy – na przykład według danych z 2020 r. Portugalia importowała 56% swojego gazu z Nigerii i 17% z USA, zaś w Hiszpanii 35% dostaw gazu stanowił właśnie LNG. Włochy i Grecja pozyskały również część gazu w USA i Katarze. Zaplanowano także przyspieszenie otwarcia gazociągu GIPL łączego Polskę z litewskim terminalem LNG w Kłajpedzie – ma to nastąpić 1 maja 2022 r. GIPL ma pozwolić na zwiększenie importu LNG do Polski oraz na przesyłanie gazu do krajów bałtyckich. Przepustowość GIPL wynosi około 2,4 mld m3 gazu rocznie w obu kierunkach.

W czasie napięć geopolitycznych powiązanie bałtyckiego i fińskiego rynku gazowego z europejskim rynkiem gazowym gwarantuje bezpieczeństwo energetyczne i niezależność całego regionu.

litewski minister energetyki Dainius Kreivys

Rurociągi gazowe

Obecnie w UE oraz Wielkiej Brytanii ok. 76% gazu ziemnego pochodzi z rurociągów. W Polsce rosyjski Gazprom zapewniał do tej pory około połowy z 20 mld m3 gazu zużywanego przez nasz kraj. Umowa ta wygasa jednak pod koniec roku i nie ma planów, by go odnawiać. Poza Rosją, duże objętości gazu na kontynent europejski dostarczają Norwegia i Algieria. Jednak kraje te nie byłyby w stanie zapewnić dodatkowych dostaw, które skompensowałyby rosyjskie zakręcenie kurka. Jednak zakończenie dostaw gazu dla Europy byłoby dużym problemem ekonomicznym przede wszystkim dla samej Rosji. Zgodnie z wyliczeniami Instytutu Gospodarki Światowej w Kilonii, oznaczałoby to dla Rosji odcięcie ok. 3% PKB tego kraju.

Źródło główne

What Alternatives Does Europe Have to Russian Gas?

Warto przeczytać także:

Leave a Comment