Czy będzie zakaz stosowania R410A w nowych urządzeniach?

Czy będzie zakaz stosowania R410A w nowych urządzeniach?

Trwa przegląd tzw. rozporządzenia F-gazowego (517/2014), określającego m.in. wycofywanie czynników chłodniczych o wysokim GWP. Jedną z propozycji jest zakaz stosowania R410A w nowych stacjonarnych urządzeniach klimatyzacyjnych i pompach ciepła. 

Komisja Europejska regularnie dokonuje przeglądów unijnych aktów prawnych. Analizuje ich skuteczność i decyduje, jakie zmiany należy w nich wprowadzić. Trwa ocena pod tym kątem rozporządzenia F-gazowego (rozporządzenie UE 517/2014). Chodzi o stwierdzenie, czy wpływa na ograniczenie emisji F-gazów (czynników z grupy HFC) o 2/3 do 2030 roku, w porównaniu do 2014 roku. Wśród propozycji nowych zapisów wymienia się m.in. walkę z nielegalnym handlem czynnikami. Ważną sprawę stanowi także certyfikacja instalatorów urządzeń na czynniki HFO i czynniki naturalne. Mówi się także o wycofywaniu kolejnych czynników chłodniczych.

Jedną z propozycji jest dalsze wycofywanie czynników chłodniczych o wysokim GWP. Konkretnie chodzi o całkowity zakaz stosowania czynników chłodniczych o GWP>750 (a więc także R410A) w klimatyzatorach stacjonarnych oraz pompach ciepła. Alternatywą ma stać się czynnik R32 (GWP=677), który obecnie stanowi jedyną dostępną na rynku opcję. Nie dotyczy to tylko większych instalacji VRF, co wiąże się z obecnymi ograniczeniami napełnienia urządzeń.

Innym pomysłem jest zakaz stosowania czynników HFC o GWP wyższym niż 150 w klimatyzatorach i pompach ciepła o mocy chłodniczej/grzewczej poniżej 12 kW. Pomysł ten jest bardziej radykalny niż wcześniejsza propozycja (unikać F-gazów w nowych klimatyzatorach split o mocy chłodniczej poniżej 7 kW). Może to oznaczać większe zainteresowanie propanem.

Na razie są to tylko propozycje. Nie wskazano na przykład propozycji harmonogramu tych działań. Przegląd rozporządzenia ma zakończyć się pod koniec 2021 roku. Ogłoszenie znowelizowanego rozporządzenia planowane jest na 2022 rok.

Akt prawny

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 517/2014z dnia 16 kwietnia 2014 r.w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006 (Dz.U. UE L 150/195 z dn. 20.05.2014).

Warto przeczytać także:

Leave a Comment