Nowe grupy zanieczyszczeń wody monitorowanych na mocy dyrektywy wodnej

Nowe grupy zanieczyszczeń wody monitorowanych na mocy dyrektywy wodnej

Najnowsza unijna Dyrektywa w zakresie dostępności i jakości wody do picia (DWD – Drinking Water Directive) wprowadza monitorowanie nowych grup zanieczyszczeń. Na liście nowych parametrów są bisfenol A (BPA), a także związki z grupy PFAS (związki per- i polifluoroalkilowe).

Bisfenol A to związek, który stosuje się w produkcji tworzyw sztucznych. Ma budowę chemiczną podobną do estrogenu, przez co może zakłócać gospodarkę hormonalną organizmu.

Do grupy PFAS (substancji per- i polifluoroalkilowych) zalicza się blisko 5000 syntetycznych powszechnie stosowanych związków chemicznych. Zawierają go np. nieprzywierające powłoki naczyń kuchennych, opakowania do żywności odporne na tłuszcz czy wodoodporne tekstylia. Wysokie stężenie PFAS w organizmie wpływa negatywnie m.in. na tempo metabolizmu, stąd może prowadzić do nadwagi czy otyłości.

Nowa Dyrektywa Unijna bardzo restrykcyjnie określa poziom dopuszczalnych stężeń dla nowych typów zanieczyszczeń w wodzie do picia:

  • bisfenol A – 2,5 µg/l,
  • PFAS (suma PFAS) – 0,1 µg/l.

Usuwanie tych substancji z z wody wymaga skutecznych metod oczyszczania. Są wśród nich m.in. sorpcja na węglu aktywnym, wymiana jonowa oraz wysokociśnieniowa filtracja membranowa. Brakuje jednak rozwiązania adekwatnego dla mniejszych stacji (produkujących do 1000 m3 /d wody). W stacjach takich zwykle przygotowuje się wodę podziemną. Specjalnie dla takich stacji powstaje projekt uzdatniania oparty na wysokociśnieniowej filtracji membranowej. Opracowują go firma Aktun wraz z Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla. Zadanie to jest dotowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Warto przeczytać

  1. Pełna treść komunikatu Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla
  2. DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2020/2184 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (wersja przekształcona)
  3. Więcej informacji o przepisach dotyczących ochrony przed Legionellą w nowej dyrektywie dostępnych także na stronach Strefy Instalatora!

Warto przeczytać także:

Leave a Comment