Izolacja instalacji wentylacyjnej

Izolacja instalacji wentylacyjnej

Właściwie dobrana oraz zamontowana izolacja instalacji wentylacyjnej przyczynia się nie tylko do wydajnej pracy instalacji, ale też wpływa na bilans energetyczny całego budynku.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami i załącznikami poświęca dużo miejsca szczelności instalacji HVAC – grzewczych i wentylacyjnych. Paragrafy 133 i 139 określają wymagania dla szczelności instalacji ogrzewczej, zaś par. 153 mówi o instalacji wentylacji. Wspomniane rozporządzenie omawia również wymogi wobec szczelności instalacji z odwołaniem do odpowiednich norm

Lech Skomorowski, Regionalny Kierownik Sprzedaży w firmie Thermaflex.

Nieprawidłowości pracy instalacji wentylacyjnej, często odczuwalne przez użytkowników jako dyskomfort, często wiążą się ze źle wykonanymi połączeniami, które nie zostały odpowiednio uszczelnione i zaizolowane. Skutkuje to wspomnianą złą pracą instalacji, pojawiają się:

  • kondensacja pary wodnej;
  • nieprawidłowe ciśnienie w instalacji;
  • nadmiarowe powietrze generujące dodatkowe koszty ogrzewania i chłodzenia;
  • przenoszenie zapachów oraz mikroorganizmów.

W dłuższym czasie  kluczowy dla szczelności instalacji okazuje się sposób wykonania izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej. Nieszczelności (nieciągłości) izolacji, jej gorsza jakość lub wadliwe wykonanie powodują dyfuzję pary wodnej i jej kontakt z powierzchnią kanału wentylacyjnego. Wpływa to na powstawanie korozji i uszkodzenie instalacji.

Dlatego izolacja instalacji wentylacyjnej wymaga rozwiązań najwyższej jakości, które zapewniają nie tylko ochronę przed przenikaniem ciepła, ale też barierę antydyfuzyjną. System raki powinien być wyposażony w odpowiednie, gotowe kształtki izolacyjne, które ułatwiają skuteczne zabezpieczenie połączeń. Liczy się także ich trwałość, niepalność i odporność na uszkodzenia mechaniczne. Elastyczność materiału izolacyjnego (i gotowych rozwiązań) ułatwia i usprawnia montaż, przyspieszając pracę, ale też minimalizując ryzyko błędów. Takie własności zapewniają m.in. pianki polimerowe (polietylen, poliolefiny) o zamkniętej strukturze komórkowej.

Źródło: Thermaflex

Leave a Comment