Prace instalacyjne wolne od pyłu

Prace instalacyjne wolne od pyłu

Prace instalacyjne, podobnie jak i inne prace budowlane, powodują narażenie na działanie pyłu. Instalatorzy często wdychają cząstki, które są szkodliwe – szczególnie, kiedy dzieje się to długotrwale. Starajmy się utrzymywać czystość na budowie – nawet nie dla wrażeń estetycznych, a dla własnego zdrowia.

O azbeście, jako o źródle groźnych pyłów, słyszeli niemal wszyscy. Ale to nie koniec katalogu zagrożeń. Najwięcej niebezpiecznych pyłów powstaje podczas cięcia, wiercenia czy szlifowania betonu, cegieł i podobnych materiałów budowlanych. Zawierają one krzemionkę. Jako drobny pył wnika ona do płuc, stanowi więc duże zagrożenie dla zdrowia. Podczas prac instalacyjnych – na przykład remontowych – mamy też do czynienia z pleśnią i innymi grzybami, które „wyhodował” klient. W UE poziom dopuszczalnego narażenia dla drobnego pyłu krzemionkowego wynosi średnio 0,1 μg/m3 powietrza w ciągu w 8 h. W USA poziom ten jest cztery razy mniejszy!

Dlatego nie bagatelizujmy narażenia na pył. Przede wszystkim, starajmy się zapobiegać powstawaniu pyłu. Jeśli to niemożliwe, usuwajmy go bez wzniecania. Jeśli i to się nie udaje, zabezpieczmy się za pomocą masek antypyłowych i czystego stroju roboczego oraz kontrolujmy swoje zdrowie.

Prace instalacyjne i budowlane bez pyłu – praktyczne porady

Oto 10 porad, przygotowanych przez firmę Kärcher, dotyczących ochrony przed pyłem:

  1. Wybierz metodę pracy, która nie generuje dużego zapylenia (praca na mokro).
  2. Korzystaj z mgły wodnej, na przykład podczas szlifowania.
  3. Jeśli pozwalają na to prace instalacyjne, używaj produktów o niskiej zawartości pyłu, na przykład mieszanek gipsowych i betonowych.
  4. Regularnie sprzątaj swoje miejsce pracy. Wietrz pomieszczenia, w których pracujesz oraz korzystaj z czystego ubioru roboczego.
  5. Usuwaj powstające podczas pracy zanieczyszczenia bez wzniecania pyłu.
  6. Unikaj niepotrzebnego wzniecania pyłu. Zamiast miotły korzystaj z odkurzaczy (powinny mieć odpowiednie filtry, które absorbują duże ilości drobnego pyłu bez szkody dla siły ssącej) lub zamiatarek.
  7. Odkurz pył zaraz po jego powstaniu. Wiele elektronarzędzi posiada przyłącze do odsysania pyłu i powstających podczas pracy odpadów. Elektronarzędzie podłącza się do odkurzacza, a odkurzacz uruchomi się automatycznie po włączeniu elektronarzędzia. Zawsze korzystaj z filtra odpowiedniego do zasysanego pyłu
  8. Regularnie sprawdzaj siłę ssącą odkurzacza. Najlepiej pracuj urządzeniem z automatycznym systemem czyszczenia filtra.
  9. Korzystaj z odzieży ochronnej i masek przeciwpyłowych.
  10. Wykonuj badania zdrowotne.

Źródło: Kärcher

Leave a Comment