Rynny ogrzewane – zabezpieczenie przed śniegiem i lodem

Rynny ogrzewane - zabezpieczenie przed śniegiem i lodem. Fot. Elektra

Rynny i rury spustowe trzeba chronić przed śniegiem i lodem. Skutecznym sposobem jest ich ogrzewanie. Rynny ogrzewane są dobrze zabezpieczone przed zamarzaniem wody i przed zaleganiem brył lodu i śniegu. Ogrzewanie rynien daje też możliwość korzystania z wody roztopowej w instalacji dualnej.

Tradycyjna śnieżna i mroźna zima nie sprzyja rynnom. Przedostające się do nich z dachu bryły lodu i śniegu mogą je nadmiernie obciążać. Wtórnie zamarzająca woda roztopowa może powodować odkształcenie i uszkodzenie rynien oraz rur spustowych. Dlatego system odprowadzania wody z dachu należy zabezpieczyć przed śniegiem i wtórnie zamarzającą wodą roztopową.

Problem wody roztopowej w rynnach

Pierwszym zabezpieczeniem rynien przed śniegiem są przeciwśniegowe akcesoria dachowe. Drabinki, stopery, belki czy odpowiednie kształtowniki opóźniają osunięcie się śniegu i lodu do rynien. Do rynien trafiają mniejsze i lżejsze fragmenty, a w dużym stopniu już roztopiona woda. Powstawanie wody roztopowej jest też intensywniejsze w przypadku tzw. dachu ciepłego, czyli słabo izolowanego (np. przy wykorzystaniu strychu na cele mieszkalne). Śnieg topi się w wyniku przenikania ciepła z budynku. Choć z jednej strony jest to korzystne, z drugiej woda roztopowa może być źródłem problemu, jeśli wtórnie zamarznie w rynnie. W takiej sytuacji może dojść nie tylko do zatoru, ale i uszkodzenia rynny. Dlatego zaleca się ogrzewanie rynien specjalnymi kablami grzejnymi.

Ogrzewanie rynien i rur spustowych - układ uchwytów i kabli grzejnych
Układ kabli grzewczych i przykłady akcesoriów. Rys. DEVI

Rynny ogrzewane – technologia

Instalacje ogrzewania rynien są proste. Za pomocą specjalnych uchwytów w rynnach i rurach spustowych umieszcza się przewody grzejne tzw. ciepłe). Przewody te łączy się z instalacją elektryczną kablem zasilającym (zimnym) przez specjalną mufę. Dostępne są przewody grzejne stałooporowe (o niezmiennej mocy) i samoregulujące. Przewody te mają specjalną konstrukcję, zbliżoną do kabli elektrycznego ogrzewania podłogowego. Różnica polega przede wszystkim na odpowiednim zabezpieczeniu kabla przed promieniowaniem UV i warunkami zewnętrznymi. Kable przystosowane są do stosowania w rynnach z różnych materiałów (metal, tworzywo sztuczne).

Rynny ogrzewane. Budowa kabla grzewczego (przykład)
Przykładowa budowa kabla grzewczego. Rys. Elektra

Kablami grzewczymi można odpowiednio sterować. Potrzebny jest do tego czujnik i sterownik. Jeśli czujnik jednocześnie wykaże spadek temperatury i wilgotność lub oblodzenie, kable grzewcze rozpoczynają pracę.

Rynny ogrzewane. Termostat do ochrony rynien i rur spustowych przed śniegiem. Fot. Raychem
Termostat do ochrony rynien i rur spustowych przed śniegiem i lodem. Fot. Raychem

Rynny ogrzewane – wskazówki doboru i montażu rozwiązania

Głównym parametrem kabla jest moc wyrażona w W/m. Ze względu na prostotę rozwiązania, oferta producentów obejmuje zwykle po kilka modeli przewodów. Ich zastosowanie różnicuje się zależnie od lokalnych warunków klimatycznych oraz od wielkości rynien i rur spustowych. Przykładowo, dla Polski producenci mogą podawać, jaka moc kabla potrzebna jest dla danej strefy klimatycznej. W innym ujęciu, kable o mniejszej mocy producent rekomenduje do zabezpieczenia przed śniegiem, a kable o większej mocy – przed lodem. W przypadku kabli samoregulujących producenci podają dwie wartości mocy – dla suchej rynny (w powietrzu) i dla lodu (w wodzie).

Drugim wyznacznikiem jest powłoka. W rynnach wyłożonych materiałami bitumicznymi należy zastosować kable ze specjalną powłoką – najczęściej fluoroolefinową.

Potrzebna długość kabla jest bezpośrednio związana z długością rynny i rury spustowej. Niektórzy producenci zalecają, by doliczyć odcinek w gruncie (do granicy przemarzania) oraz wskazaną przez producenta długość kabla niezbędną do podłączenia. Podłączenie kabla powinien przeprowadzić uprawniony elektryk. Kable można zamontować w temperaturze ujemnej, nie przekraczając jednak wartości zalecanej przez producenta.

Rynny ogrzewane. Rynny i rury spustowe chronione kablami grzewczymi. Fot. Raychem
Rynny i rury spustowe chronione kablami grzewczymi. Fot. Raychem

Na rynku dostępne są także wykonywane pod klucz rozwiązania do zabezpieczenia przed śniegiem i lodem wpustów dachowych.

Ochrona wpustu dachowego przed śniegiem i lodu (układ podczas instalacji). Fot. Raychem

Zdjęcie główne: Elektra

Warto przeczytać także:

Leave a Comment