Zbiornik na gaz płynny. Ważne wymogi montażowe

Zbiornik na gaz płynny. Ważne wymogi montażowe

Zbiornik na gaz płynny stanowi niezbędny element instalacji grzewczej zasilanej tym gazem. Inwestor może go kupić lub wydzierżawić. jednak niezależnie od wybranego rozwiązania, trzeba prawidłowo zlokalizować i posadowić zbiornik na działce.

Zbiornik na gaz płynny a wymogi prawa budowlanego

Zgodnie z prawem budowlanym instalacje zbiornikowe na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczone do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych wymagają zgłoszenia budowlanego (art. 29 ust. 1 pkt 9). Taka sytuacja dotyczy zwykle domów jednorodzinnych. Producenci oferują dla nich zbiorniki o pojemnościach 2 700, 4 850 i 6 700 litrów. Zbiorniki o większej pojemności wymagają uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Projekt zagospodarowania działki lub terenu wymaga uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej. Konieczne jest także ustanowienie kierownika budowy (art. 42 ust. 1 pkt 2 lit. b).

Lokalizacja zbiorników

Jak mów par. 179.3 Warunków Technicznych [2]: Zbiorniki gazu płynnego nie mogą być sytuowane w zagłębieniach terenu, w miejscach podmokłych oraz w odległości mniejszej niż 5 m od rowów, studzienek lub wpustów kanalizacyjnych.

Określono także odległości między zbiornikami a budynkami oraz między sąsiadującymi zbiornikami (par. 179.4)

Zbiornik na gaz płynny. WYmogi montażowe
Odległości zbiornika LPG od innych obiektów (budynków i innych zbiorników).
Według Warunków Technicznych [2].

Zgodnie z par. 179.6 [2]: Odległość zbiorników z gazem płynnym od granicy działki budowlanej z tymi zbiornikami powinna być nie mniejsza niż połowa odległości określonej w tabeli.

Powyższe zestawienie pokazuje także, że zbiornik podziemny często może być po prostu koniecznością. Wynika to z tego, że na prawidłowo ustawiony zbiornik naziemny może zabraknąć miejsca.

Posadowienie zbiornika

Zbiornik niezależnie od wykonania powinien być posadowiony na płycie z betonu B-15, o grubości zgodnej z zaleceniami producenta (np. 20 cm). Płytę należy umieszczać na zagęszczonej podsypce piaskowej. Długość i szerokość zależy od wymiarów zbiornika. Dodatkowo, zbiornik wymaga uziemienia.

Akty prawne

  1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zm.).
  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1225)

Zdjęcie główne: LPG Direct

Leave a Comment