Zatrudnienie cudzoziemca 2022

Zatrudnienie pracownika ze Wschodu - forma pomocy uchodźcom

Kryzys humanitarny na Wschodzie, wojna w Ukrainie, reżim w Białorusi sprawiają, że w Polsce przybywa cudzoziemców. Niektórzy poszukują u nas pobytu tymczasowego, inni chcieliby zostać na stałe. Jedną z form pomocy takim osobom może być zatrudnienie pracownika – tymczasowo lub na stałe. W niektórych sytuacjach można legalnie zatrudnić cudzoziemca bez dodatkowych formalności, na przykład bez uzyskania pozwolenia na pracę. Od grudnia 2021 r. bardziej “przyjazne” dla pracodawcy i pracownika jest także zatrudnienie na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.