Legalne zatrudnienie bez zezwolenia na pracę

Zatrudnienie pracownika ze Wschodu - forma pomocy uchodźcom

Zatrudnienie cudzoziemca bez zezwolenia na pracę? W niektórych sytuacjach można legalnie zatrudnić cudzoziemca bez dodatkowych formalności, na przykład bez uzyskania pozwolenia na pracę. Takie sytuacje nie zdarzają się jednak zbyt często.