Energooszczędne wentylatory – wymogi prawne i możliwości

Energooszczędny wentylator

Rozwój wentylatorów od kilku lat nieodmiennie warunkują zapisy dwóch europejskich aktów prawnych – tzw. ekoprojektu (dyrektywy unijnej) oraz rozporządzenia do tej dyrektywy, odnoszącego się szczegółowo do wentylatorów. Od 2015 roku wprowadzane na rynek wspólnotowy urządzenia muszą cechować się sprawnością minimalną, będącą funkcją mocy wentylatora.