Modernizacja i wymiana wentylatorów – ciekawe przykłady rozwiązań

Sciana wentylatorów jest dobrym sposobem na modernizację lub wymianę starych dużych wentylatorów

Istniejące instalacje wentylacyjne często opierają się o urządzenia solidne, jednak jak na rozwiązania techniczne dość wiekowe. Odstają one od współczesnych wymagań w zakresie regulacji, adaptacji do bieżących warunków pracy i energooszczędności. Dlatego w wielu obiektach konieczna jest modernizacja i wymiana wentylatorów, np. dużych urządzeń promieniowych.

Energooszczędne wentylatory – wymogi prawne i możliwości

Energooszczędny wentylator

Rozwój wentylatorów od kilku lat nieodmiennie warunkują zapisy dwóch europejskich aktów prawnych – tzw. ekoprojektu (dyrektywy unijnej) oraz rozporządzenia do tej dyrektywy, odnoszącego się szczegółowo do wentylatorów. Od 2015 roku wprowadzane na rynek wspólnotowy urządzenia muszą cechować się sprawnością minimalną, będącą funkcją mocy wentylatora.