Energooszczędne wentylatory – wymogi prawne i możliwości

Energooszczędny wentylator

Rozwój wentylatorów od kilku lat nieodmiennie warunkują zapisy dwóch europejskich aktów prawnych – tzw. ekoprojektu (dyrektywy unijnej) oraz rozporządzenia do tej dyrektywy, odnoszącego się szczegółowo do wentylatorów. Od 2015 roku wprowadzane na rynek wspólnotowy urządzenia muszą cechować się sprawnością minimalną, będącą funkcją mocy wentylatora.

Sprawność rekuperatora [część druga]

Sprawność rekuperatora [część druga]

Na sprawność rekuperatora składa się nie tylko sprawność wymiennika. Takie komponenty centrali rekuperacyjnej jak wentylatory czy nagrzewnice powodują zużycie prądu. Większe zużycie energii oznacza mniejszą sprawność centrali jako całości. Jaki wpływ na sprawność mają wentylatory i technologia zabezpieczenia wymiennika przed szronieniem?