Kotły na pellet a uchwały antysmogowe

Kotły na pellet a uchwały antysmogowe

Coraz więcej gmin wprowadza uchwały antysmogowe. Wiążą się one z określonymi wymaganiami w zakresie emisji wobec stosowanych źródeł ciepła. Nie wystarczy już, że będą to kotły klasy 5 według normy przenoszącej normę europejską EN 303-5. Muszą one także spełniać wymogi ekoprojektu. Zwykle trzeba też spełnić inne wymagania (np. wilgotność stosowanego paliwa).

Uchwały antysmogowe to uchwały podejmowane na obszarze danej gminy. Zwykle wskazują one, że w określonym terminie (np. do 2023 lub 2024 roku) w gminie trzeba wymienić źródła ciepła, które nie spełniają wymogów tej uchwały. Podobnie, wymogi uchwały muszą spełniać nowe źródła ciepła.

Większość uchwał antysmogowych odwołuje się do ekoprojektu. Ekoprojekt to unijna dyrektywa, która nakłada określone wymagania na „urządzenia związane z energią”. Wymogi wobec poszczególnych urządzeń regulowane są przez rozporządzenia unijne (Komisji UE). Kotły na biomasę, podobnie jak i inne kotły na paliwa stałe, podlegają rozporządzeniu w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe [1].

Kotły na pellet w ekoprojekcie

Wymagane wartości dla kotłów na biomasę są następujące:

 • sezonowa efektywność energetyczna:
  • nie może być mniejsza niż 75% dla kotłów o znamionowej mocy cieplnej do 20 kW,
  • nie może być mniejsza niż 77% dla kotłów o znamionowej mocy cieplnej przekraczającej 20 kW;
 • emisje cząstek stałych (PM):
  • nie mogą przekraczać 40 mg/m³ w przypadku kotłów z automatycznym podawaniem paliwa,
  • nie mogą przekraczać 60 mg/m³ w przypadku kotłów z ręcznym podawaniem paliwa;
 • emisje organicznych związków gazowych (OGC):
  • nie mogą przekraczać 20 mg/m³ w przypadku kotłów z automatycznym podawaniem paliwa,
  • nie mogą przekraczać 30 mg/m³ w przypadku kotłów z ręcznym podawaniem paliwa;
 • emisje tlenku węgla (CO):
  • nie mogą przekraczać 500 mg/m³ w przypadku kotłów z automatycznym podawaniem paliwa,
  • nie mogą przekraczać 700 mg/m³ w przypadku kotłów z ręcznym podawaniem paliwa;
 • emisje tlenków azotu (NOx) nie mogą przekraczać 200 mg/m³.

Wśród wymogów wobec kotłów na biomasę można znaleźć także wymóg dotyczący wilgotności paliwa. Przykładowo, zgodnie z uchwałą antysmogową w Małopolsce, nie powinna ona przekraczać 20%.

Akt prawny

 1. Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe.

Warto przeczytać także:

Leave a Comment