Pompa ciepła, rekuperator i rury preizolowane. Dzieje się w instalacjach [nowości efektywność energetyczna]

Pompa ciepła, rekuperator i rury preizolowane. Dzieje się w instalacjach [nowości efektywność energetyczna]

Na rynku pojawiają się kolejne nowości – efektywność energetyczna jest ich wspólnym mianownikiem.

Elastyczne rury preizolowane

Firma Armacell wprowadza system rurociągów elastycznych preizolowanych AustroPEX i AustroPUR. Mają one ułatwić i przyspieszyć prace instalacyjne. Jest to możliwe przede wszystkim dzięki elastyczności i znacznej długości odcinków rur. Wynosi ona do 100 m w przypadku AustroPEX i do 260 m w przypadku AustroPUR). Giętkie rury robocze (dostępne w kilku wariantach) wykonano z sieciowanego polietylenu o podwyższonej odporności (PE-X). Warstwę środkową stanowi materiał termoizolacyjny. Natomiast na zewnątrz znajduje się karbowany płaszcz z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) zapewniający elastyczność i ochronę przed uszkodzeniami.

W rurociągach AustroPEX (zdjęcie powyżej) stosuje się jako izolację piankę z sieciowanego polietytlenu XPE o zamkniętej strukturze komórkowej. Cechuje się niską przewodnością cieplnej – λ = 0,040 W/(mK) przy 40°C. Absorpcja wilgoci to maksymalnie 1,04% vol po 28 dniach. Do bardziej wymagających zastosowań przeznaczona jest linia AustroPUR z pianką PUR spienioną cyklopentanem z dodatkową osłoną XPE i izolacją przeciwwilgociową z aluminium. Taka warstwa izolacyjna ma dwukrotnie większą gęstość niż sam XPE (60 kg/m3 w porównaniu do 30 kg/m3). Jednocześnie cechuje ją lepsza izolacyjność cieplna, tj. λ = 0,0219 W/(mK) przy 40°C i mniejsza absorpcja wilgoci (do 0,3% vol po 28 dniach).

Nowości: efektywność energetyczna z kompaktową pompą ciepła

LG Therma V R32 Split to dwa dwa modele pomp ciepła typu powietrze-woda (4 kW i 6 kW). Znajdą zastosowanie w nowych, dobrze ocieplonych budynkach. Jednostki zewnętrzne można połączyć z Hydroboxem lub z jednostką wewnętrzną ze zintegrowanym zbiornikiem ciepłej wody użytkowej (IWT). Jako czynnik chłodniczy zastosowano R32 w małej ilości. Nowe modele są o 26% lżejsze i o 29% mniejsze od wcześniejszych jednostek LG Therma V R32 Split (5/7/9 kW). Ciśnienie akustyczne w odległości 3m od jednostki zewnętrznej wynosi 39dB (A) dla modelu 4kW i 40 dB (A) dla wersji 6 kW.

Urządzenia mogą podgrzewać wodę użytkową do temperatury 55°C. SCOP dla tych modeli wynosi do 4,65/3,12 (zastosowanie nisko- i średniotemperaturowe. Dla zastosowań średniotemperaturowych mają klasę efektywności energetycznej A++, a więc spełniają kryteria do dofinansowań z programów rządowych lub lokalnych.

Duży rekuperator podwieszany

Rodzina rekuperatorów HRU-SlimAIR do montażu podwieszanego od Alnor powiększa się o nowy, duży model. Centrala HRU-SlimAIR-800 z energooszczędnymi wentylatorami EC ma wydajność 800 m3/h przy 100 Pa. Odzysk ciepła (do 94,70%) realizowany jest przez wymiennik przeciwprądowy z tworzywa sztucznego (PET). Model można kupić także z wymiennikiem entalpicznym (odzyskującym ciepło i wilgoć). Obudowę stanowi samonośna izolacyjna konstrukcja z polipropylenu spienionego (EPP). Dzięki odpowiedniemu rozwiązaniu odpływu skroplin centralę można montować pionowo lub jako podwieszaną. Sterowniki i czujniki mają z urządzeniem łączność bezprzewodową. Natomiast dodatkowo można podłączyć centralę do internetu i zastosować sterowanie przez aplikację mobilną. Centrale te można także opcjonalnie można wyposażyć w układ zapewniający utrzyamnie stałego wydatku powietrza. Constant Flow (CF), którego zadaniem jest utrzymanie w instalacji stałego wydatku powietrza.

Warto przeczytać także:

Leave a Comment